Kødindustrien

Kødindustrien er en sektion i DI Fødevarer, der arbejder for at fremme kødvirksomhedernes vilkår. Sektionen betjenes af en specialist, der yder branchespecifik interessevaretagelse og services. I kødindustrien arbejder vi blandt andet for at præge den lovgivning, der relaterer sig til industrien.

Kødindustrien har et digitalt netværk, hvor kun medlemmerne har adgang.
Medlemmerne er virksomheder, der slagter, opskærer, forarbejder og handler med okse-, svine- og fjerkrækød.

Medlemmer

Medlemmerne er: Bornholmerslagteren ApS, C&D Foods (Denmark) A/S, Danish Pork Meat ApS, Danpo A/S, Glumsø Slagtehus ApS, Hilton Foods Danmark A/S, Lepo A/S, Mogens Nielsen Kreaturslagteri A/S, Mozami A/S, Robert Damkjær A/S, Danepork A/S, Rokkedahl Food ApS, Norlyk ApS.

  1. Horisontal lovgivning i relation til kød og kødprodukter

  2. Specifik fødevare- og veterinærlovgivning inden for okse-, svine og fjerkrækød

  3. Medvirken til åbning af eksport til tredjelande – veterinærcertifikater

  4. Lovgivning for halalslagtning

  5. Lovgivning om maskinsepareret kød

Gitte Hestehave

Gitte Hestehave

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3403
  • Mobil +45 2060 6993
  • E-mail gh@di.dk