03.10.18 DI Fødevarer Nyheder

Folketinget er åbnet

Statsministeren lagde i sin åbningstale blandt andet vægt på, at regeringen vil styrke mulighederne for at rekruttere flere dygtige medarbejdere fra udlandet. Den udmelding glæder DI. I forbindelse med Folketingets åbning har regeringen også fremlagt sit lovkatalog for folketingsåret. Nedenfor kan du læse DI Fødevarers kommentar til lovkataloget.

I tirsdags holdt statsministeren sin sidste åbningstale inden et kommende folketingsvalg, som formentlig kommer i løbet af foråret. Her lagde statsministeren blandt andet vægt på, at regeringen vil styrke mulighederne for at rekruttere flere dygtige medarbejdere fra udlandet. Den udmelding glæder DI, der netop mener, at det vil have stor betydning for Danmarks fremtidige vækst og velfærd, at vi kan supplere med dygtige medarbejdere fra andre lande. Du kan læse resten af DI’s administrerende direktør, Karsten Dybvads, kommentar til statsministerens åbningstale her.

I forbindelse med Folketingets åbning har regeringen også fremlagt sit lovkatalog for folketingsåret, altså de lovforslag, som skal gennemføres i løbet af dette folketingsår. Der er ikke de store overraskelser heri, da det meste er opfølgning på allerede indgåede politiske aftaler og annoncerede initiativer.

Af lovkataloget fremgår derfor en række lovændringer, der følger på blandt andet afgiftssaneringspakken fra august i år og den politiske aftale om en ændring af det offentlige erhvervsfremmesystem. I forhold til lovændringerne på baggrund af saneringspakken kvitterer DI Fødevarer for forslagene og håber samtidig, at det i forbindelse med årets finanslovsforhandlinger vil lykkes at få gennemført yderligere afgiftssaneringer og -lempelser, herunder chokolade- og sukkervareafgiften samt ølafgiften. 

Konkret i relation til forslaget om, at alle tilsatte varer (ingredienser), såsom syltetøj og chokoladeovertræk, altid skal indgå i beskatningsgrundlaget for konsumis-afgiften, så er DI Fødevarer bekymret for, at det vil efterlade nogle is-producenter med en højere afgiftsregning end i dag – og at de derfor ikke vil føle, at den administrative besparelse står mål med regningen. Dette øger behovet for at sænke konsumis-afgiften.

Der planlægges også en ændring af nogle afgiftslove som følge af et kommende initiativ omkring godtgørelse af punktafgifter ved donation af overskudsfødevarer. Her opfordrer DI Fødevarer til at indtænke fødevarevirksomhederne i det videre arbejde med lovforslaget, således at disse også får mulighed for afgiftsfritagelse ved donation, herunder til velgørende formål.

Lovkataloget er i sig selv ikke en endelig facitliste over de love, som skal justeres. Vi må forvente, at den kommende politiske aftale om et nyt fødevareforlig 4 vil betyde, at fødevareloven skal justeres. Men dette afhænger af indholdet af det endelige forlig. Vi ser gerne, at forliget indebærer et fortsat stærkt fokus på eksport og eksportunderstøttende funktioner og understøtter et stærkere fokus på service og vejledning fra Fødevarestyrelsens side rettet mod virksomhederne.

Vi må også forvente, at flere punktafgiftslove skal ændres senere, når der forhåbentlig opnås en politisk aftale om en grænsehandelspakke. DI Fødevarer arbejder for lempelser af afgifterne på chokolade, slik og øl m.v.       

Peter Bernt Jensen

Peter Bernt Jensen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3421
  • Mobil +45 2128 6995
  • E-mail pebj@di.dk

Relateret indhold