11.10.18 DI Fødevarer Nyheder

IMF: Ekstremt vejr og handelskonflikt præger forudsigelse for fødevaresektoren

Den Internationale Valutafond (IMF) forudser i en ny rapport en nedjustering af væksten i den internationale verdensøkonomi for 2018 og 2019. På fødevareområdet er forventningerne særligt præget af usikkerheder forbundet med ustadige vejrforhold og globale handelskonflikter.

IMF fastslår, at markedet for landbrugsprodukter fundamentalt er solidt og stabilt. Alligevel er det et marked, der i 2018 har været præget af uro. Dette skyldes særligt handelskrig mellem USA og Kina samt lavere forventninger til den samlede globale vækst. Dette ses på IMF’s agricultural price index, somfaldt 6,4 procent fra februar-august 2018. I denne periode var der store udsving på varegrupper, da priserne på hvede eksempelvis steg 22,6 procent som en konsekvens af ekstremt vejr i store dele af verdenen. Omvendt fik kinesisk told på import af amerikanske varer, og samtidig en større amerikansk produktion end forventet, priserne på soyabønner til at falde 14,7 procent.     

Samlet forudser IMF en prisstigning på fødevarer på 2,3 procent i 2018 og 1,7 procent i 2019. Det skal dog ses som en forsigtig forudsigelse, da vejrforhold og den meget uforudsigelige handelspolitik fra USA, verdens største fødevareeksportør, konstituerer ”a major downside risk”, som IMF beskriver det. Du kan finde hele rapporten ved at klikke her.

Samme ovennævnte forhold påvirker også den danske udenrigshandel af fødevarer. Her virker den ekstremt varme sommer og usikkerheder på en række eksportmarkeder samt ugunstige valutaforhold også til at have haft en negativ påvirkning. Nye tal fra Danmarks Statistik viser således, at eksporten af ”Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.” er faldet 3,1 procent i perioden januar-august 2018 sammenlignet med samme periode sidste år.

Du kan kigge nærmere på tallene fra Danmarks statistik her.     

Jens Hauberg Nielsen
Skrevet af:

Jens Hauberg Nielsen

Relateret indhold