16.11.18 DI Fødevarer Nyheder

Fødevareeksporten er uændret de seneste tre måneder

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at fødevareeksporten i perioden juli-september er uændret sammenlignet med perioden april-juni. Det betyder også, at fødevareeksporten for årets første 9 måneder fortsat er -3,2 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

I slutningen af sidste uge viste nye tal fra Danmarks Statistik, at fødevarebranchen i september oplevede fald i omsætningen og produktionen. På årsniveau for 2018 er der tale om et fald i både branchens produktionsindeks og omsætningssituation på - 3,5 procent.

I samme omgang kom der nye tal for den danske udenrigshandel med varer, og de viser en uændret situation for de seneste tre måneder. Det er især et uafklaret Brexit, ugunstige valutakurser og præsident Trumps uforudsigelige handelspolitik, som giver uro på de internationale markeder. Disse faktorer kan uden tvivl forklare en del af det samlede fald i fødevareeksporten, som vi ser i 2018. Storbritannien er et af vores største eksportmarkeder, og særligt uvisheden omkring Brexit og kursudviklingen på det britiske pund er omkostningsfuldt for vores danske virksomheder, der især leverer store mængder mejeri- og kødprodukter til briterne.

Kilde: Danmarks Statistik

Find alle tallene fra Danmarks Statistik her.

Relateret