29.11.18 DI Fødevarer Nyheder

Ny ansøgningsrunde til Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Over de seneste 8 år har GUDP søsat over 400 projekter, der har til formål at bidrage til den grønne omstilling. Der er tale om projekter, der bidrager til den dobbelte bundlinje – nemlig både den økonomiske og den bæredygtige. GUDP har udarbejdet en ny strategi for 2019-2022, og ansøgningsrunden til nye projekter åbner i december 2018.

GUDP fra Miljø- og Fødevareministeriet støtter projekter fra hele fødevareklyngen - lige fra produktionen i jordbrug og fiskeri til teknologiudvikling og forarbejdningsindustrien. Et pejlemærke i strategien for GUDP er at støtte projekter, der bidrager med løsninger og projekter, der skaber samarbejde på tværs af brancher, virksomheder og institutioner, og som samtidig bevæger fødevareproduktionen i en mere bæredygtig retning.

GUDP peger på de samfundsmæssige udfordringer inden for fødevaresektoren, men opfordrer virksomheder og andre ansøgere til at identificere løsninger og nye projekter. I figuren nedenunder har bestyrelsen i GUDP samlet nogle udfordringer i forbindelse med den grønne omstilling. Nye projekter behøver ikke at berøre alle punkter, men kan i stedet fokusere på en enkelt problemstilling inden for grøn bæredygtighed, som samtidig har en positiv effekt på økonomien.

Du kan læse hele strategien her, hvor du også finder rammerne for ansøgninger til projekter i 2019. 

Foto: Miljø- og Fødevareministeriet
Jens Hauberg Nielsen
Skrevet af:

Jens Hauberg Nielsen

Relateret indhold