30.11.18 DI Fødevarer Nyheder

Stille tredje kvartal i fødevareindustriens salg

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at fødevareindustriens sæsonkorrigeret salg i tredjekvartal af 2018 stort set er uændret i forhold til årets andet kvartal. Største stigning skal findes i Mejeri, bagerier, brødfabrikker mv., hvor salget er steget 2,5 procent.

Det samlede salg i fødevareindustrien steg 0,2 procent fra andet til tredje kvartal af 2018. De største udsving skal findes i underbrancherne; Slagterier og Mejeri, bageri, brødfabrikker mv., som oplevede henholdsvis et fald på 2 procent og en stigning på 2,5 procent. De øvrige underbrancher; Anden fødevareindustri, Drikkevareindustri og Fiskeindustri har haft et meget stabilt salg, uden store udsving, de seneste mange kvartaler. 

Det er ikke overraskende, at vi ser større udsving på de store underbrancher, hvor særligt slagterierne og mejerierne er påvirket af international uro i 2018. Find alle tallene fra Danmarks Statistik her.

Foto: Danmarks Statistik

Tidligere i november udgav Nationalbanken tal for fødevareindustriens direkte investeringer i tredje kvartal af 2018. Tallene viser et fald i både de udadgående og indadgående investeringer på henholdsvis 700 millioner kroner og 300 millioner kroner. Fald i de direkte investeringer kan skyldes afvikling eller frasalg af tidligere foretaget investeringer. Uroen omkring Brexit har medført, at den danske fødevarebranche alene i Storbritannien har afviklet investeringer for 200 millioner kroner i tredje kvartal. Find tallene fra Nationalbanken her.

Jens Hauberg Nielsen
Skrevet af:

Jens Hauberg Nielsen

Relateret indhold