20.12.18 DI Fødevarer Nyheder

Udsigt til fælleseuropæiske regler imod urimelige handelspraksisser

I går indgik EU-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet en politisk aftale om et direktiv, der skal dæmme op for nogle af de illoyale handelspraksisser, som leverandørerne i fødevarebranchen oplever.

DI Fødevarer hilser aftalen velkommen, selvom vi gerne havde set et frivilligt branchekodeks på området frem for lovgivning.

Aftalen omfatter blandt andet forbud mod at indføre ensidige ændringer eller ændringer med tilbagevirkende kraft i leveringsaftaler, ligesom det bliver forbudt at foretage annulleringer med kort varsel. Direktivet pålægger også detailhandelen en 30-dages betalingsfrist for letfordærvelige fødevarer.

Det oprindelige direktivforslag fra EU-Kommissionen omfattede udelukkende mindre virksomheder på leverandørsiden med en omsætning på maksimalt 50 mio. euro om året. Det er nu udvidet til at omfatte leverandører med en omsætning på op til 350 mio. euro. Medlemsstaterne har dog mulighed for at hæve grænsen yderligere. I DI Fødevarer har vi ønsket, at direktivet skulle omfatte alle leverandører i kæden. Urimelig handelspraksis er urimelig, uanset størrelsen på den virksomhed, der rammes. Det er selvfølgelig et skridt i den rigtige retning, at direktivet nu gælder for flere virksomheder.

Aftalen skal nu godkendes af medlemsstaterne i Specialkomitéen for Landbrug. Derefter skal der stemmes i EU-Parlamentet og Rådet for en endelig godkendelse af direktivet.

Relateret indhold