12.06.18 DI Fødevarer Nyheder

Debat: Vil vi have vækst eller mere snyd med søde sager?

Selvom den planlagte stigning af chokolade- og sukkervareafgiften blev aflyst, florerer den illegale handel med slik stadig. Bag det står lovbrydere, der høster en gevinst ved at handle slik og chokolade, der ikke er betalt afgift af.

Det skriver Leif Nielsen, branchedirektør i DI Fødevarer, Ole Wehlast, forbundsformand i Fødevareforbundet NNF, Jacob Ravn, skattepolitisk chef i Dansk Erhverv og John Wagner, adm. direktør i De Samvirkende Købmænd i et debatindlæg i Børsen.

Erhvervspakken fra efteråret 2017 aflyste heldigvis en planlagt stigning af chokolade- og sukkervareafgiften. Men selvom den fremtidige stigning er standset, så er det desværre blevet mere og mere tydeligt i gadebilledet, at den illegale handel med slik florerer. Bag det står lovbrydere, der høster en gevinst ved at handle slik og chokolade, der ikke er betalt afgift af.
 
Skat har muligheden for slå ned på illegal handel, men som Skat selv har konstateret i sin seneste redegørelse fra marts i år, så flytter mange virksomheder aktiviteterne over i nye selskaber eller lader et familiemedlem drive virksomheden videre. Det er jo ikke noget kønt syn.
 
Med en afgift på 25,97 kr. pr. kg (og det endda uden moms) er det altså fortsat guf for de kriminelle miljøer. Det har erhvervspakken ikke kunne ændre ved. Det nytter ikke, at der skabes rammer, som fortsat styrker pengestrømmene ind i de kriminelle miljøer.
 
Den eneste effektive måde at bekæmpe den illegale handel på er ved at sænke afgiften. En bonus ved dette vil være, at man samtidig kan trække noget af den enorme grænsehandel med slik og chokolade tilbage til danske butikker. Grænsehandel og illegal handel har den konsekvens, at der ikke afregnes afgift. Alene de forhold fortæller om en afgift, der virker dårligt i forhold til hensigten. Dertil kommer, at en nedsættelse vil give danskerne billigere varer. Denne tredobbelte gevinst ligger lige for at indkassere.
 

Afgifter skal tilbage på 2011 niveau
Nogle vil så sige, at forbruget af slik og chokolade vil stige herhjemme og vil gøre danskerne mere usunde. Til det er der at sige, at man hverken i Sverige eller Tyskland har afgift på slik, og tilmed en lavere fødevaremoms, og her er forbruget af slik og chokolade nogenlunde det samme som herhjemme. Meget tyder på, at slikforbruget styres langt mere af forbrugskultur end af prisen.
 
Hvor langt skal afgiften så ned for, at vi får gjort op med den organiserede, illegale handel med slik og chokolade? Det ved vel kun de kriminelle.
 
Men Skatteministeriets egne skøn over udviklingen i den illegale handel med slik og chokolade viser, at det var med afgiftsstigningen i 2012, at den illegale handel for alvor tog fart. Kan man få afgiften tilbage til niveauet i 2011, får man taget den organiserede kriminalitet ud af markedet. Råderummet i de offentlige budgetter er til stede, så det er muligt at gøre noget.
 
Alene signalet om at sænke afgiften vil gøre, at den organiserede illegale handel vil sive væk fra slikmarkedet. Det er til gavn for forbrugerne og virksomhederne – og for det lovlydige Danmark. Regeringens kommende finanslovsforslag kan passende indeholde et sådan vink med en vognstang. Samtidig vil man lade forbrugerne beholde flere penge til egen velfærd.

Relateret indhold