21.03.18 DI Fødevarer Nyheder

EU og Storbritannien når til enighed om en overgangsperiode efter Brexit

EU og Storbritannien er blevet enige om de overordnede linjer i en aftale om en overgangsperiode på knapt to år efter Brexit. Storbritannien vil i perioden forblive en del af EU’s indre marked og toldunion.

En overgangsperiode giver anledning til en forsigtig optimisme i fødevareindustrien, men aftalen er forbundet med usikkerhed.

I mandags nåede Brexit-forhandlingerne et skridt videre. Det skete, da EU’s Brexit-forhandler, Michel Barnier, og den britiske Brexitminister, David Davis, blev enige om de overordnede linjer i en politisk aftale om en overgangsperiode i kølvandet på Brexit. Overgangsperioden vil vare fra Storbritanniens udtræden af EU den 29. marts 2019 til og med den 31. december 2020.

Aftalen indebærer, at Storbritannien i perioden forbliver en del af EU’s indre marked og toldunion. Til gengæld skal Storbritannien efter landets udtræden af EU fortsat efterleve al eksisterende og ny EU-lovgivning i overgangsperioden. Samtidig vil EU-Domstolens domme fortsat være retligt gældende i Storbritannien. Ligeledes skal briterne fortsat betale til EU’s fælles budgetter i perioden.

Leif Nielsen, Branchedirektør
Aftalen er som udgangspunkt godt nyt for den danske fødevareindustri. Leif Nielsen, Branchedirektør

En overgangsperiode er positivt for fødevareindustrien

- Aftalen er som udgangspunkt godt nyt for den danske fødevareindustri. En overgangsperiode vil udsætte Storbritanniens udtræden af det indre marked og toldunionen, og derved på den korte bane bidrage til at fastholde dansk eksport af fødevarer til Storbritannien indtil udgangen af 2020, siger Leif Nielsen, branchedirektør i DI Fødevarer.
En overgangsperiode vil samtidig give parterne mere tid til at forhandle en aftale på plads om blandt andet det fremtidige forhold vedrørende samhandel med varer og serviceydelser. En sådan aftale er vigtig i forhold til at fastholde samhandlen med Storbritannien og specifikt den danske fødevareeksport til Storbritannien efter 2020, når Storbritannien efter overgangsperiodens udløb forventeligt udtræder af EU’s indre marked og toldunion.

Fortsat politisk usikkerhed

Usikkerheden ved Storbritanniens udtræden af EU er dog ikke forsvundet som følge af aftalen om en overgangsperiode. Aftalen er for det første ikke juridisk bindende, og dens effektuering afhænger af de videre Brexit-forhandlinger. For spørgsmålet om de fremtidige grænseforhold mellem Nordirland og Irland er fortsat uafklaret. Aftalen om en overgangsperiode afhænger blandt andet af, at parterne først når til enighed om en aftale om de fremtidige forhold vedrørende grænsen mellem Irland og Nordirland, som i fremtiden bliver EU’s ydre grænse.
Særligt skal en grænseaftale sikre, at der ikke indføres grænsekontrol efter Brexit. En grænseaftale er dog blot ét delelement i en samlet aftale om Storbritanniens udtræden af EU, som skal være forhandlet på plads, før en overgangsordning kan blive en realitet.

Lars Zøfting-Larsen

Lars Zøfting-Larsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3013
  • Mobil +45 4059 0339
  • E-mail lzl@di.dk

Relateret indhold