16.08.18 DI Fødevarer Nyheder

Udlandet investerer mere og mere i den danske fødevareindustri

Det viser nye tal fra Danmarks Nationalbank over den kvartalvise strøm for direkte investeringer. I DI Fødevarer ser vi positivt på udviklingen, da udenlandske investeringer er med til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark.

I 2. kvartal af 2018 har udlandet investeret 900 millioner kroner mere i den danske føde- og drikkevareindustri, sammenlignet med årets 1. kvartal, og ender dermed på 1,8 milliarder kroner. Øget investeringer fra udlandet kommer gennem opkøb eller investeringer i danske fødevarevirksomheder, og udviklingen vidner om, at udenlandske investorer finder Danmark attraktiv at drive fødevarevirksomhed i og ud fra. Det er en meget positiv tendens, da udenlandske investeringer i Danmark vil bidrage til den danske produktivitet og medføre flere danske arbejdspladser. Store stigninger kan være udtryk for opkøb af enkelte store danske virksomheder, men som figuren viser, så er der tale om en udvikling, der har præget strømmen for udenlandske investeringer over de seneste 4. kvartaler. 

Øget udenlandske investeringer og generel økonomisk vækst er med til at øge efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft, og det er noget, man mærker på tværs af dansk industri. I en artikel bragt i DI Business siger underdirektør, Steen Nielsen;  
”Økonomien vækster, og vi har nogle rigtige gode år. Det skal vi fortsætte med, og det kræver, at vi får den arbejdskraft, som virksomhederne efterspørger. Ellers risikerer vi, at det går negativt ud over Danmarks vækst og erhvervsklima”.
Der ligger dermed et stort arbejde i at følge med væksten og udlandets investeringer i dansk erhvervsliv. Vi skal sikre, at danske virksomheder, herunder fødevarevirksomheder, kan skaffe den nødvendige arbejdskraft og forblive attraktive overfor udenlandske investorer.

Find alle tallene fra Danmarks Nationalbank her.

Relateret indhold