09.07.18 DI Fødevarer Nyheder

Fødevareeksporten gik frem i maj

Efter tilbagegang i føde- og drikkevareeksporten i april bød maj på eksportfremgang. Den positive - men forsigtige - eksportfremgang hidtil i 2018 kommer efter en længere periode i andet halvår sidste år med tilbagegang. Fortsatte priseffekter fra valutakurser og en eskalerende handelskrig med USA truer imidlertid eksporten fremadrettet.

Dansk eksport har haft en svær start på 2018 med tilbagegang i alle årets første fire måneder. Maj bød derimod for første gang i år på fremgang. Det viser nye tal fra Danmarks Statistiks udenrigshandelsstatistik.

Lidt mere positivt har eksporten udviklet sig i føde- og drikkevareindustrien i årets første fem måneder. Februar og marts bød på eksportvækst, mens der i april var en mindre tilbagegang at spore. De seneste tal for maj viser atter vækst på 1,9 procent i føde- og drikkevareeksporten i forhold til eksporten i april, selvom eksporten i maj stadig var marginalt lavere end maj sidste år. Fremgangen i maj i forhold til april kommer efter en længere periode fra juli 2017 til januar 2018 med tilbagegang i eksporten. Desuden er eksporten år til dato fortsat på et lavere niveau end tilsvarende periode sidste år. Væksten i maj betyder dog alligevel en stabilisering af eksporten og nærer et forsigtigt håb om, at tilbagegangen i branchens eksport nu er vendt til fremgang.

Valutakurser og handelskrig truer eksporten
Alligevel udfordres eksporten af flere grunde. Priseffekter fra valutakurserne lægger fortsat en dæmper på eksporten, da en styrket dansk krone gør danske varer dyre på vigtige eksportmarkeder for branchen som eksempelvis USA, Sverige og Kina. Også den eskalerende handelskrig mellem EU og USA udfordrer den frie samhandel og kan give danske fødevarevirksomheder udfordringer i 2018. En optrapning af konflikten vil for alvor kunne skade dansk føde- og drikkevareeksport.

Også det forestående Brexit har siden afstemningen i juni 2016 skabt usikkerhed ved dansk fødevareeksport til det vigtige britiske marked. Seneste meldinger fra forhandlingerne peger dog på, at der lægges op til et "blødt" Brexit. Det vil være at foretrække for branchens eksport til Storbritannien i stedet for et ”hårdt” Brexit, som ville indebære udtræden af EU’s indre marked og toldunion.

Skrevet af:
Frederik Pilebæk Lock

Relateret indhold