14.08.18 DI Fødevarer Nyheder

Høje forbrugsafgifter er et benspænd for den lokale købmand

Af adm. direktør John Wagner, De Samvirkende Købmænd, og branchedirektør Leif Nielsen, DI Fødevarer

Når mange danskere sætter sig til frokostbordet, så nyder de sikkert måltidet med en kold øl. Spørgsmålet er så, hvor de har købt den øl? Har de været nede over grænsen for at handle stort ind til ferien, eller har de købt øllene hos den lokale købmand i sommerhusområdet – hvis købmanden altså findes?

Skatteministeriets seneste skatteøkonomiske redegørelse viser, at der fortsat er en massiv grænsehandel med øl, slik, chokolade og andre nydelsesmidler. Årsagen hertil er de høje forbrugsafgifter herhjemme, momsforskelle mellem Danmark og vores nærmeste naboer samt den manglende dåsepant hos de tyske grænsehandelsbutikker. Det er derfor et godt bud, at øllen til frokosten og slikket til hyggestunden om aftenen er købt i en grænsebutik. Men det er sørme ærgerligt, at den ikke er købt hos den lokale købmand.

Grænsehandlen med øl, slik og andre nydelsesmidler sker på bekostning af at handle lokalt. Det er særligt mærkbart for den lokale købmand i den mindre by eller i sommerhusområdet, som skal tjene sine penge på at sælge lokalt. Her er de høje afgifter på øl og slik faktisk med til at forvride konkurrencen for den lokale butik.

Ligesom at øl er magnetvare i grænsehandlen, så er den også vigtig at have på hylden hos den lokale købmand. Sænker man afgiften på øl, slik og chokolade, så er der næppe tvivl om, at flere vil lade bilen stå -  hvad der også er godt for miljø og klima - og handle denne vare lokalt i stedet for at køre til grænsen. Det vil være med til at skabe mere økonomisk aktivitet hos den lokale købmand og dermed understøtte udviklingen i de lokale samfund.

Det er lige før, at en sænkelse af ølafgiften og chokolade- og sukkervareafgiften kunne have været en del af anbefalingerne fra Udvalget for levedygtige landsbyer. Det er det ikke, men afgiftsinstrumentet er faktisk på sin plads at nævne som et af de initiativer, der kan supplere udvalgets anbefalinger og være med til at understøtte den lokale udvikling og de lokale arbejdspladser, hvad også Landdistrikternes Fællesråd har gjort flere gange.   

Regeringen kan passende bruge den kommende finanslov til at sende et klart signal om, at man er klar til at sænke ølafgiften og chokolade- og sukkervareafgiften og dermed også gøre noget for de lokale butikker og i sidste ende for lokalsamfundene. 

Relateret indhold