08.03.18 DI Fødevarer Nyheder

Ny undersøgelse: Virksomheder forventer at investere mere i forskning og udvikling

63 pct. af virksomhederne forventer at øge deres investeringer i forskning og udvikling i Danmark. Faktorer som nærhed til produktion, kvalificerede medarbejdere og attraktive forskningsmiljøer har betydning, når virksomheder placerer forskningsaktiviteter i Danmark.

Rich Text
Chr. Hansen

Det viser en spørgeskemaundersøgelse foretaget af DI, som omhandler virksomheders investeringer i forskning og udvikling (FoU). 300 forskningsintensive virksomheder i Danmark har deltaget, og de adspurgte virksomheder tegner sig for cirka halvdelen af erhvervslivets samlede FoU-investeringer.
Forskning og udvikling er vigtig for vækst og beskæftigelse i Danmark. Den nyeste forskning viser – ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriets redegørelse fra 2017 – at både private og offentlige forskningsinvesteringer giver høje økonomiske afkast.

 

Hvis Danmark skal kunne blande sig i kapløbet om videninvesteringerne og blive en stærk videnmagnet, kræver det gode rammebetingelser for virksomhederne.
Du kan læse analysen ”Danmark tilbage på vidensporet IV” her

 

Fødevareklyngens egen forskningsstrategi

 

Skal Danmarks position som stærk global fødevarenation sikres, vil det kræve et øget fokus på innovation og forskning. Derfor offentliggjorde DI Fødevarer i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Arla Foods, Danish Crown, Dupont, Chr. Hansen, KMC, Carlsberg, Marel, Royal Greenland og Foss i september 2017 en fødevarestrategi, som skal sikre, at de faldende bevillinger til den strategiske fødevareforskning ikke sætter en stopper for væksten i fødevareklyngen. 
Strategien peger på syv felter i fødevareklyngen, hvor der med fordel kan investeres i fællesskab:

 
  • Bæredygtig råvareproduktion via cirkulær økonomi
  • Produkter til den globale forbruger
  • Fødevareanalyser til dokumentation af sikre fødevarer
  • Omics-teknologier
  • Fødevarer, der bidrager til sundhed og velvære
  • Agil og intelligent automatisering
  • Bedre udnyttelse af big data

Workshops skal sætte handling bag ordene Strategien er blevet taget vel imod, og nu er det på tide at sætte handling bag ordene og sikre, at strategien bruges aktivt hos både industri, universiteter og på GTS-institutterne.
Derfor arrangeres der en række workshops i 2018. Formålet med workshopsene er at etablere stærke og relevante projekter deltagerne imellem.

Peder Fode
Skrevet af:

Peder Fode

Peder Fode

Peder Fode

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3684
  • Mobil +45 2629 7765
  • E-mail pefo@di.dk

Relateret indhold