10.07.18 DI Fødevarer Nyheder

OECD og FAO forudser svagere vækst i fødevareefterspørgslen de næste ti år

En ny rapport fra OECD og FAO forudser svagere vækst i fødevareefterspørgslen de kommende ti år.

Igen i år har The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) og The Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) samarbejdet om en ny rapport “OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-27”. Rapporten er udarbejdet med input fra eksperter, institutioner og organisationer fra OECD og FN’s medlemslande, og giver et kvalificeret bud på, hvad fremtiden bringer i produktionen og forbruget af landbrugets og fiskeriets handelsvarer.

De seneste ti år er produktionen af en række af sektorens handelsvarer steget markant, og 2017 var et rekordår for den globale produktion af cerealier, kød, mejeriprodukter og fisk. Den rekordstore produktion er resultatet af en voksende efterspørgsel de seneste ti år, hvor særligt en stigende indkomst per indbygger i Kina har drevet udviklingen. Væksten i Kina forventes dog ikke at forsætte i samme tempo de næste ti år, og øget efterspørgsel fra andre lande og regioner (Nordafrika, Mellemøsten og Indien) vil ikke være i stand til at matche de foregående ti års væksteventyr i Kina. Med en relativ faldende efterspørgsel og nuværende rekordstor produktion og lagerbeholdninger, så er forventningen, at priserne på landbrugets handelsvarer vil forblive lave de kommende år. 

Vækst i den globale population er den primære kilde til øget fødevareforbrug, men her er forventningen også, at vi ikke vil se samme vækstrater de kommende år. Yderligere vurderes det, at forbruget af visse varegrupper har nået en ’mætning’, og at forbruget per indbygger derfor vil være forholdsvist fladt det kommende årti. Dette gælder blandt andet cerealier og kød, hvor der dog også er regionale variationer i præferencer og indkomst, der spiller ind. 

Ser man på udsigterne på de enkelte varegrupper, så estimerer rapporten en stigning på 13 % i den globale produktion af cerealier over perioden. For denne varegruppe fremtræder Rusland som en større og større spiller, og overhalede allerede i 2016 EU som den største eksportør af hvede. Forbruget af sukker forventes at stagnere, særligt i den vestlige verden, hvor niveauet allerede har nået et sundhedsbekymrende niveau. Den globale kødproduktion forventes at være 15 % højere i 2027, hvor de udviklede lande vil stå for 76 % af stigningen, og produktionen af fjerkræ vil opleve de højeste vækstrater.  Produktionen af mælk og mejeriprodukter forventes at stige 22 % over de næste ti år, og det vil særligt være i Indien og Pakistan, som i 2027 forventes at stå for 32 % af den samlede globale mælkeproduktion.  Produktionen af fisk forventes også at stige, dog ikke med samme tempo som i de foregående ti år blandt andet på grund af politiske reformer i Kina. Asiatiske lande vil samlet stå for 71 % af stigningen i verdens fiskeproduktion. Figuren i bunden af artiklen viser den gennemsnitlige vækst over de foregående og de kommende ti år, og hvorvidt væksten drives af øget forbrug per indbygger eller populationsvækst.  

Overordnet peger rapporten altså fortsat på vækst i landbrugets og fiskeriets handelsvarer. Vækstraterne indenfor cerealier, kød, fisk og sukker vil dog ikke kunne leve op til de foregående ti år, og som figuren indikerer, så vil væksten i en række varegrupper i højere grad drives af en voksende population end øget forbrug per indbygger.

Du kan læse hele rapporten fra OECD og FAO her.

Kilde: “OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-27”, OECD Agriculture statistics (database)

Jens Hauberg Nielsen
Skrevet af:

Jens Hauberg Nielsen

Relateret indhold