04.07.18 DI Fødevarer Nyheder

Positiv udvikling i fødevarebranchens produktion og beskæftigelse

Det seneste konjunkturbarometer fra Danmarks Statistik viser, at fødevarevirksomhedernes egen vurdering af de seneste tre måneders produktion og beskæftigelse er betydelig bedre end vurderingen var i maj måned. Det samme gør sig gældende, når man sammenligner med industriens vurdering samme måned sidste år.

Solen har skinnet den seneste tid - også på fødevarevirksomhederne. Fra maj til juni er produktionsindikatoren i Danmarks Statistiks konjunkturbarometer steget fra 13 til 49. Ligeledes er indikatoren for industriens beskæftigelse steget fra -20 til 9 (indikatorerne for produktion og beskæftigelse viser forskellen mellem virksomheder, der ser henholdsvis positivt og negativt på de foregående tre måneder). Indikatoren udregnes ved at trække den procentmæssige andel af virksomheder, der svarer faldende fra andelen af virksomheder, der svarer stigende, og kan således gå fra -100 til 100.)   

Overordnet ser størstedelen af fødevarevirksomhederne altså positivt tilbage på den faktiske udvikling over de tre foregående måneder. Sammenligner man med juni 2017 er virksomhedernes vurdering også markant bedre i år. I juni sidste år var produktionsindikatoren -22, og indikatoren for industriens beskæftigelse var -5.

Truer mørke skyer?
Ser man på forventningerne til de kommende tre måneder er billedet mere blandet. Her falder forventningerne til produktion fra 36 i maj til -18 i juni. Forventningerne til beskæftigelsen er dog fortsat positiv, idet indikatoren stiger fra -17 i maj til 11 i juni.

DI Business skrev i sidste uge, at beskæftigelsen i den samlede danske industri er på det højeste niveau nogensinde og ser ud til at fortsætte videre ind i 2018.  Det europæiske opsving synes dog at tabe fart, og en potentiel eskalerende handelskonflikt med USA giver en grad af uvished i den danske industri og har uden tvivl indflydelse på forventningerne til de kommende måneders produktion.

Læs mere og find alle tallene fra Danmarks Statistik her.  

Jens Hauberg Nielsen
Skrevet af:

Jens Hauberg Nielsen

Relateret indhold