23.08.18 DI Fødevarer Nyheder

Sanering er fint, men afgiftslettelser er bedre

Regeringen har i dag opnået en aftale med DF og R om en sanering af en række afgifter. Der er flere tiltag på fødevareområdet, og ikke alle forslag er gode forslag, mener DI Fødevarer. Det er positivt, at regeringen fortsætter saneringssporet, og vi håber, at det følges op af egentlige lettelser i den kommende finanslov.

Regeringen har indgået en aftale om en saneringspakke, som forenkler flere afgifter, herunder også på fødevareområdet. Pakken er den bebudede opfølgning på erhvervspakken fra sidste år og rapporten af regeringens saneringsudvalg for punktafgifter.

"Set fra DI Fødevarers stol, så er det rigtig positivt, at regeringen nu fortsætter ad det spor, der blev lagt med saneringspakken fra sidste års Erhvervspakke. At sanere og fjerne bøvlede punktafgifter er med til at gøre det enklere at drive virksomhed i Danmark, og derfor er det oplagt at fortsætte endnu længere ad denne vej. For vi er slet ikke i mål endnu", siger branchedirektør Leif Nielsen fra DI Fødevarer.

 "Det er fint at sanere, men der er endnu mere perspektiv i at lempe eller helt at fjerne nogle af de forbrugsafgifter, der kun fører illegal handel og mere grænsehandel med. Her tænker jeg på chokolade- og sukkervareafgiften og ølafgiften, som vi gerne ser lempet i den kommende finanslov", fortsætter Leif Nielsen.

Branchedirektøren er endvidere bekymret for den foreslåede forenkling af isafgiften.

"Der er flere gode elementer i blandt forslagene, men det er ikke lutter lagkage. I forhold til de foreslåede justeringer af den måde, man beregner isafgiften på, er vi for eksempel bekymrede for, at det vil efterlade nogle isproducenter med en højere afgiftsregning end i dag – og at de derfor ikke vil føle, at den administrative besparelse står mål med regningen. Her kan vi kun opfordre til, at Folketinget – og meget gerne allerede i den kommende finanslov – finder det nødvendige råderum til helt at fjerne afgiften på is. Så behøver isproducenterne slet ikke bekymre sig om, hvor meget eller lidt luft, der er i deres softice. Og danskerne behøver ikke længere undre sig over, at de skal betale afgift af deres sodavandsis, når de nu endelig er sluppet af med afgiften på sodavand. Og hvis man i samme omgang kunne finde midlerne til at fjerne afgiften på kaffe – og ikke kun på kaffeerstatning – så vil det også glæde både virksomheder og danskere".

Du kan læse mere om saneringspakken her: https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2018/8/politikere-tager-tiltrangt-opgor-med-bamseafgiften-og-bovlede-regler/    

Relateret