29.05.18 DI Fødevarer Nyheder

SKAT lancerer nyt moms- og skattetjek for små og mellemstore virksomheder

Som led i en partnerskabsaftale med DI lancerer SKAT et nyt tilbud om moms- og skattetjek for små og mellemstore medlemsvirksomheder. Tjekket vil gøre det lettere for virksomhederne at få identificeret og rettet op på fejl forud for faktisk indberetning til SKAT.

Med et moms- og skattetjek får små og mellemstore virksomheder hjælp af en revisor eller anden skattefaglig rådgiver til at gennemgå virksomhedens forhold og sørge for, at de hyppigste fejl og mangler i forbindelse med indberetning af moms og skat bliver rettet, inden selve indberetningen gennemføres. Det vil skabe større vished for virksomhederne om, at de betaler den korrekte skat og moms.

Når moms- og skattetjekket er gennemført og registreret hos SKAT, får virksomheden efterfølgende adgang til flere services hos SKAT som eksempelvis en fast hotline med adgang til at tale med den samme medarbejder hver gang. Ligeledes vil SKAT proaktivt ringe og uddyber et forslag til afgørelse, inden en evt. endelig afgørelse træffes.

Ønsker en virksomhed at tilmelde sig et moms- og skattetjek, skal den tage kontakt til en revisor eller skattefaglig rådgiver. Revisor eller skattefaglig rådgiver gennemgår forskellige forhold i relation til moms og skat. Herefter indsender revisor eller skattefaglig rådgiver en erklæring til SKAT, hvorefter virksomheden betragtes som tilmeldt moms- og skattetjekket. Moms- og skattetjekket er en ydelse, SKAT tilbyder, men som virksomheden selv betaler for.

Se faktaark om moms- og skattetjekket her eller læs mere på SKAT’s hjemmeside her her

Relateret indhold