05.07.18 DI Fødevarer Nyheder

Stort overskud på føde- og drikkevarernes handelsbalance

Med et milliardstort årligt handelsoverskud bidrager føde- og drikkevarer positivt til dansk økonomi og Danmarks samlede handelsoverskud med varer. Sidste år var handelsoverskuddet det højeste i 10 år. Et nærmere kig viser også, at de største eksportmarkeder også er store bidragsydere til handelsoverskuddet.

2017 var et godt år for føde- og drikkevareindustrien. Udover rekordstor omsætning og eksport voksede handelsoverskuddet til 43,9 mia. kr. Det viser tal fra Danmarks Statistiks udenrigshandelsstatistik. Sidste års handelsoverskud var branchens højeste i 10 år, og alene fra 2016 til 2017 voksede handelsoverskuddet med føde- og drikkevarer ifølge denne opgørelse med næsten 4 mia. kr.
Handelsoverskuddet voksede fra 2008 og toppede foreløbigt i 2012. Faktisk voksede handelsoverskuddet gennem perioden med økonomisk krise. Efter et par år med vigende overskud er dette stødt vokset igen over de seneste to år.

De største eksportmarkeder er også store bidragsydere til handelsoverskuddet
De største landebidrag til handelsoverskud med føde- og drikkevarer skal også findes blandt branchens vigtigste eksportmarkeder. Tyskland er det største eksportmarked for føde- og drikkevarer, og med et dansk handelsoverskud på 6,8 mia. kr. er Tyskland den næststørste bidragsyder til de samlede handelsoverskud på fødevareområdet. Ligeledes er Sverige og Kina som henholdsvis anden- og fjerdestørste aftagere af dansk føde- og drikkevareeksport også store bidragsydere til det danske handelsoverskud med hver ca. 5,6 mia. kr. Også føde- og drikkevaresamhandlen med Japan giver et markant handelsoverskud på knapt 4,8 mia. kr. grundet en stor eksport og en marginal import.

Storbritannien er det tredjestørste enkeltstående eksportmarked på føde- og drikkevareområdet, og er med et dansk handelsoverskud på 7,6 mia. kr. den største bidragsyder. Dette kan der blive rykket væsentligt ved i takt med at Brexit nærmer sig.
Omvendt forholder det sig med eksempelvis Norge og Nederlandene. Begge lande er vigtige markeder for dansk føde- og drikkevareeksport, men branchen har med disse lande et mindre handelsunderskud.

Relateret indhold