05.04.18 DI Fødevarer Nyheder

Udsigt til stigende investeringer i forskning og udvikling i fødevarevirksomhederne

Ifølge en ny DI-undersøgelse forventer et flertal af fødevarevirksomhederne stigende investeringer i forskning og udvikling i både Danmark og udlandet i de kommende år. Rundspørgen peger dog samtidig på, at mangel på kvalificeret arbejdskraft er en væsentlig barriere for øgede investeringer.

Flere danske fødevarevirksomheder forventer stigende investeringer i forskning og udvikling (FoU) i både Danmark og udlandet i de kommende år.
I et udtræk på fødevarevirksomheder i DI’s undersøgelse ”Danmark tilbage på vidensporet IV” angiver 58 procent af de adspurgte fødevarevirksomheder, at de forventer en stigning i FoU-investeringerne i Danmark de kommende år. 53 procent angiver desuden, at de også forventer stigende investeringer i FoU i udlandet. Ingen af de adspurgte fødevarevirksomheder i undersøgelsen angiver, at de har en forventning om faldende investeringer i forskning og udvikling - hverken i Danmark eller i udlandet.
Dermed understøtter fødevarevirksomhedernes svar tendenserne på tværs af alle virksomheder i undersøgelsen.

Hele 63 procent af virksomhederne i den samlede undersøgelse forventer at øge FoU-investeringer i Danmark i de kommende år. Til gengæld forventer kun 44 procent af den samlede gruppe af virksomheder at øge investeringerne i FoU i udlandet. Dette tal er 53 procent for fødvarevirksomhederne, der altså i lidt højere grad forventer at øge investeringerne i deres udenlandske forskningsaktiviteter.

Mangel på kvalificeret arbejdskraft er en væsentlig barriere

I undersøgelsen bliver virksomhederne også spurgt til de væsentlige barrierer for vækst i investeringerne i FoU-aktiviteter. Fødevarevirksomhederne angiver, at den vigtigste barriere for at øge investeringerne i FoU er at finde medarbejdere med de rette kompetencer.

Hele 84 procent af de adspurgte fødevarevirksomheder angiver i høj grad eller nogen grad udfordringen ved at finde kvalificerede medarbejdere som en barriere for vækst i FoU-investeringer i Danmark. Tilsvarende angiver cirka 65 procent af den samlede virksomhedsgruppe i høj grad eller nogen grad denne udfordring som barriere. Mangel på kvalificeret arbejdskraft er derfor en større barriere for fødevarevirksomhederne end for den samlede gruppe af virksomheder i relation til at øge investeringerne i FoU.

Peder Fode

Peder Fode

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3684
  • Mobil +45 2629 7765
  • E-mail pefo@di.dk

Relateret indhold