24.01.19 DI Fødevarer Nyheder

Fine forventninger til 2019 i fødevarebranchen

Til trods for udsigterne til et ”hard brexit” og afmatning og nedgang i USA og Kina, så har fødevarebranchen alligevel de positive briller på, når de kigger frem mod 2019. Det viser et udtræk på fødevarevirksomheder fra DI’s seneste virksomhedspanel.

Fødevarebranchen har fine forventninger til 2019, viser et udtræk på fødevarevirksomheder (32 svar) fra DI's virksomhedspanel. 

Værd at bemærke er, at fødevarevirksomhederne er lidt mere optimistiske i relation til investeringsomfanget i 2019 end tilfældet var sidste år. Halvdelen af de adspurgte forventer at investere mere i 2019 end 2018, mens denne andel til sammenligning var omkring 40 procent sidste år. Det tyder på, at flere virksomheder over de senere år har fået konsolideret sig og er klar til at investere for at kunne følge med i konkurrencen.  

Samme billede tegner sig i relation til forventningerne til omsætningen for 2019. Her er der en større andel på 60 procent af fødevarevirksomhederne, der forventer positiv vækst i salget i 2019, mens den tilsvarende andel i 2018 lå på 50 procent. Også på denne parameter tyder det på, at de gode konjunkturer fortsætter også i gennem 2019 i fødevarebranchen.

En konsekvens af de positive forventninger er blandt andet, at virksomhederne også forventer at ansætte flere medarbejdere i 2019. Godt og vel 40 procent forventer at ansætte flere i 2019, hvor den tilsvarende andel i 2018 var cirka 17 procent. Også her peger det på, at konjunkturerne endnu ikke har nået loftet i fødevarebranchen.

Spørger man ind til, hvilke barrierer virksomhederne ser for deres fortsatte vækstmuligheder, er det interessant, at flere fødevarevirksomheder ikke forventer, at der er nogle barrierer for deres vækstmuligheder i 2019. næsten 22 procent angiver, at de ikke forventer at opleve barrierer for vækst i 2019. Samme andel var 10 procent i 2018. Der er dog også barrierer for vækst for en stor del af virksomhederne, og her er netop internationale usikkerheder på den handelspolitiske front som brexit og internationale handelstvister noget, som fylder for virksomhederne. Det hænger naturligvis sammen med fødevarebranchens stærke internationale tilstedeværelse.      

Relateret indhold