03.10.19 DI Fødevarer Nyheder

Fødevarebranchen træder varsomt på speederen

Det seneste år har budt på stigende eksport i føde- og drikkevarebranchen, mens der har været tilbagegang på hjemmemarkedet. DI’s konjunkturbarometer indikerer samtidig, at virksomhederne i DI Fødevarer træder forsigtigt på speederen i den sidste del af 2019.

Omsætningen i føde- og drikkevarebranchen ramte et meget højt niveau omkring årsskiftet og er efterfølgende dalet en smule i løbet af året, således at omsætningen i branchen nu er på samme niveau som sidste år.

Eksporten steg med 2,1 procent i maj til juli 2019 sammenlignet med samme periode sidste år, mens omsætningen på hjemmemarkedet har været præget af en tilbagegang på tilsvarende niveau. Særligt slagterierne har oplevet en markant fremgang i eksport, hvilket kan forklares ved en stigende efterspørgsel efter svinekød især i Asien som følge af et stadigt voksende udbrud af afrikansk svinepest.

DI’s konjunkturindikator for 4. kvartal 2019 giver samtidig en indikation af, at fødevarevirksomhederne vil træde mere varsomt på speederen. Blandt DI Fødevarers medlemsvirksomheder er der forventning til en mindre stigning i omsætning og indtjening, mens virksomhederne forventer tilbagegang i beskæftigelsen. Samlet indikerer det, at virksomhederne i DI Fødevarer forventer en uændret konjunktursituation i slutningen af 2019.

Du kan læse hele konjunkturbarometeret her.

Relateret indhold