31.10.19 DI Fødevarer Nyheder

FødevareNetværksmøde om danskernes sundhed

Onsdag den 30. oktober holdt DI Fødevarer netværksmøde i Glostrup, hvor mere end 40 deltagende medlemmer lyttede interesseret til oplæg fra både Orkla og Fødevarestyrelsen. Mødet havde to fokusområder – et om danskernes sundhed og et om forureninger i vores fødevarer.

I øjeblikket er der politisk et stort fokus på at fremme danskernes sundhed, og mødets hovedtema handlede ligeledes om, hvordan vi i fødevaresektoren arbejder med sundhed og ernæring, og hvad vi kan gøre fremadrettet. Dagens oplæg bød på flere forskellige interessante vinkler på sundhed. Heriblandt, hvordan den rette sundhedskommunikation til danskerne kan påvirke forbrugeradfærd, hvordan klima og kostråd kan spille sammen, samt hvilke forureninger/kontaminanter vi ikke ønsker i vores fødevarer. 

Orklas kommunikationsdirektør, Nilüfer Sahin, holdt oplæg om, hvordan de arbejder med at integrere bæredygtighed i innovationsarbejdet med sundere fødevarer. Vejen til forbrugernes hjerter er smag, og de arbejder derfor på at udvikle sunde og bæredygtige alternativer til danskerne uden at gå på kompromis med smagsoplevelsen.

Fødevarestyrelsen fortalte om deres store Innovationspartnerskab for sundere mad, hvor formålet er at gøre det sunde valg til det lette valg for danskerne ved at øge udbuddet og tilgængeligheden af sundere fødevarer og måltider. Derudover satte de fokus på sundhedsdebatten og dens udfordringer. Eksempelvis bliver det i stigende grad sværere for danskerne at navigere i sand og falsk sundhedsinformation, og der er brug for en styrket kommunikationsindsats på området.

Sidst, men ikke mindst, talte Fødevarestyrelsen om kontaminanter og pesticidrester i vores fødevarer. Det er et svært område, men også et område, som fødevareindustrien tager alvorligt og forsøger at minimere mest muligt. Der er landbrugskontaminanterne, eksempelvis alkaloider og andre toxiner, som er til stede i vores afgrøder. Derudover er der industrielle kontaminanter, eksempelvis akrylamid, som dannes ved forarbejdning. For afgrøder, der er sprøjtet med pesticider, vil der findes rester heraf i fødevarerne.

EU fastsætter grænseværdier, og det kan være svært med især kontaminanterne, da vi jo også skal sikre tilstrækkelig forsyning af fødevarer. I processen med at fastsætte eller ændre grænseværdierne, appellerede Fødevarestyrelsen til, at virksomheder indsender deres data for forskellige kontaminanter.

Relateret indhold