03.10.19 DI Fødevarer Nyheder

Rødt finanslovsforslag med grønne toner

Onsdag fremlagde regeringen sit finanslovsforslag med titlen ”Velfærd først – tryghed, tillid og grøn omstilling”. Forslaget indeholder som ventet en tilbagerulning af den tidligere regerings lempelser af arveafgiften og en forlængelse af den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode. Begge disse initiativer er et par tidsler i den grønne buket.

Der er generelt ikke mange offensive erhvervspolitiske initiativer i udspillet, men det nævnes, at ”regeringen vil integrere et større grønt fokus i erhvervspolitikken” – uden dog at være meget mere konkret end dette.

Forslaget er blottet for initiativer, der er målrettet fødevareområdet. Positivt er det, at regeringen foreslår, at der afsættes en ekstra milliard kroner til grøn forskning, som skal udmøntes i 2020. Heri ligger der nogle muligheder for fødevareforskningen. Der er også afsat midler til en opfølgning på Vækstteam for Ingrediensbranchen og øvrige vækstteams på finanslovsforslaget. Der udestår en forhandling i regeringen om, hvordan midlerne til vækstteams skal fordeles.

Regeringens finanslovsforslag indeholder ikke nogen forslag om stigninger i konfektureafgiften eller andre fødevareafgifter, ej heller genindførelse af indeksering af konfektureafgiften. Statsministeren udtalte forleden, at hun ville strække sig meget langt for ikke at lægge afgifter på fødevarer, da disse rammer socialt skævt. Det er vi selvsagt meget tilfredse med.   

Finanslovsforslagets klimainitiativer kan ses i forlængelse af statsministerens indlæg på DI's Topmøde for et par uger siden, hvor hun som svar på DI's 2030-klimaplan sagde, at hun vil indkalde til branchemøder, der skal konkretisere, hvordan klimamålsætningerne nås. En invitation, vi selvfølgelig takker ja til, da fødevarebranchen kan bidrage til at indfri ambitionerne på klimaområdet. 

Du kan læse DI’s pressemeddelelse om finanslovforslaget her.

Relateret indhold