28.11.19 DI Fødevarer Nyheder

Byd ind med idéer til klimapartnerskabet

Har I gode bud på, hvordan vi bedst bidrager til regeringens klimamålsætninger? Så hører vi gerne fra jer.

Regeringen har nedsat et klimapartnerskab for fødevare- og landbrugssektoren, hvor Group CEO Jais Valeur fra Danish Crown er udpeget som formand.

I partnerskabets advisory board indgår en række fødevarevirksomheder, organisationer og forskningsinstitutioner, der på tværs af fødevareklyngen og skovbruget skal levere input til regeringen og på den måde bidrage til at løse klimaudfordringerne.

Sammen med Landbrug & Fødevarer driver DI Fødevarer sekretariatet, og vi er naturligvis meget interesseret i at få alle gode og konkrete bud på banen i forhold til, hvordan vi bedst giver vores bidrag til regeringens klimamålsætninger. 

Derfor har vi i fællesskab sendt en invitation ud til vores medlemmer om at komme med input og forslag frem til den 18. december. Vi ser frem til at modtage input, som vil indgå i det videre arbejde med at udvikle og beskrive de tiltag, som klimapartnerskabet på fødevareområdet vil spille ind til regeringen i starten af 2020.

Relateret indhold