14.11.19 DI Fødevarer Nyheder

Klimapartnerskab for fødevarefremstilling og landbrug præsenteret

DI Fødevarer kommer til at bidrage i både styregruppe og arbejdsgruppe for fødevaresektorens nye klimapartnerskab – sammen med flere medlemsrepræsentanter.

I går lancerede regeringen de 13 nye klimapartnerskaber med erhvervslivet på Marienborg. Centralt for os står partnerskabet for fødevarefremstilling og landbrug, der har til formål at bidrage til at løse klimaudfordringerne, samtidig med at dansk konkurrenceevne, eksport, jobs og velstand understøttes. Det er vigtigt at sikre, at erhvervet stadig kan producere produkter, teknologier og know-how, der kan gøre en forskel både nationalt og globalt. Partnerskabet på fødevareområdet får CEO Jais Valeur fra Danish Crown som formand.

I partnerskabet indgår hele kæden fra landbrug og fiskeri, over forarbejdning til forbrug samt skovbrugssektoren. Ved at dække alle led i fødevare- og landbrugssektoren, vil det give gode muligheder for at give et helhedsbillede og viden om de mest omkostningseffektive klimatiltag og reduktionspotentialer.

DI Fødevarer kommer til at være en del af arbejdet i partnerskabet, og skal være med til at pege på løsninger, der kan hjælpe med at løse klimaudfordringerne. Vores vision er netop at være med til at bane vejen for, at I fødevarevirksomheder kan udvikle en fuldt cirkulær, affaldsfri og klimaneutral fødevareproduktion i verdensklasse. Vi ser frem til arbejdet i partnerskabet.

Relateret indhold