Foto: Colourbox

12.12.19 DI Fødevarer Nyheder

Ansøgningsrunder for GUDP 2020 er offentliggjort

Erhvervsstøtteordningen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) har netop offentliggjort rammerne for ansøgninger til 2020.

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) har netop offentliggjort rammerne for ansøgninger til GUDP i 2020.

GUDP har til formål at støtte projekter, der fremmer grøn og økonomisk bæredygtighed inden for landbrug, fiskeri, akvakultur og fødevareindustri, og som løser nogle af de klima- og miljøproblemer, fødevareerhvervene står overfor.

Fokus for de to ordinære ansøgningsrunder er projekter, der omhandler:

  • Klima – herunder ansøgninger til projekter fra hele fødevaresektoren med klimaeffekt.
  • Skånsomme produktionsmetoder, der har positiv effekt på dyrevelfærd, biodiversitet, natur og miljø samt nye skånsomme metoder i forarbejdningssektoren.
  • Netværk og netværksprojekter, der kan danne grundlag for efterfølgende udviklings- og demonstrationsprojekter.
  • Projekter med nyhedsværdi – særligt projekter, der bygger på helt nye idéer, også selvom de er forbundet med både teknisk og forretningsmæssig risiko.

De ordinære ansøgningsrunder i 2020 har et samlet beløb på 175 mio. kr. og fordeler sig således:

  • Ansøgninger til runde I 2020: Indkaldes i december 2019. Ansøgningsfrist er 26. februar 2020.
  • Ansøgninger til runde II 2020: Indkaldes i juni 2020. Ansøgningsfrist er 9. september 2020.

Derudover har GUDP i 2020 to særskilte ansøgningsrunder: Én for økologi og én for klima med fokus på landbrug.

Den særskilte ansøgningsrunde for økologisk fødevareproduktion indkalder ansøgninger for op til 38 mio. kr.. Den særskilte ansøgningsrunde for klimavirkemidler og klimatilpasning i landbruget indkalder ansøgninger for op til 40 mio. kr.

Relateret indhold