Foto: Getty Images

05.12.19 DI Fødevarer Nyheder

Danskerne sorterer mere plastaffald end nogensinde

Danskerne har fra 2014 til 2017 sorteret markant mere plastik til genanvendelse end tidligere. Miljøminister vil støtte op med udvidet producentansvar for emballage.

Indsamlingen af plastik steget med 45 procent i perioden 2014 til 2017. Det er første gang, at der er sket en så markant forbedring på området.

Men opgørelsesmetoden over genanvendelse i EU står til at blive ændret, samtidig med at EU i sin plaststrategi har fastsat et mål om at genanvende 50 procent af plastikemballageaffaldet i 2025. Det vil resultere i, at genanvendelsesprocenten for plastikemballageaffald i Danmark vil falde fra det nuværende niveau på 42 procent i 2017 til omkring 21 procent.

Miljøminister Lea Wermelin udtaler: ”Løsningen er, at vi skal bruge færre typer af plastik, og at produkterne rent faktisk designes til genbrug og genanvendelse”. I den forbindelse er et lovforslag om udvidet producentansvar sendt i høring, hvor formålet er at stille krav til producenterne om at designe produkter, der kan genbruges og genanvendes.

DI Fødevarer støtter regeringens politik om en større genanvendelse af plast. Det er dog afgørende, at virksomhederne har stor indflydelse på, hvordan producentansvaret udformes.

Se emballagestatistikken her.

Relateret indhold