Foto: Getty Images

19.12.19 DI Fødevarer Nyheder

Fødevareministeren modtager 10 anbefalinger til bekæmpelse af madspild

DI Fødevarer har bidraget til anbefalingerne om mindre madspild til fødevareminister Mogens Jensen. Initiativet er ledet af Tænketanken for Forebyggelse af Madspild og Fødevaretab.

Inddrag madspild og fødevaretab i regeringens klimahandlingsplan, fastsæt reduktionsmål for både virksomheder og private husholdninger, og styrk information om muligheder for donation af overskudsmad til velgørenhed.

Sådan lyder nogle af de 10 anbefalinger, der onsdag blev lagt på fødevareministerens bord. Bag anbefalingerne står Tænketanken for Forebyggelse af Madspild og Fødevaretab, som DI Fødevarer er medlem af. Tænketanken bygger på et samarbejde i hele fødevarekæden og har til formål at styrke den samlede danske indsats mod madspild og fødevaretab.

De 10 anbefalinger kan få stor betydning for Danmarks fremadrettede indsats mod madspild. I Danmark alene smider vi hvert år 700.000 tons mad ud – et tab, der er fordelt ud over hele fødevareværdikæden.

Mogens Jensen takkede for anbefalingerne og udtalte, at han ville tage dem med i regeringens videre arbejde med at nedbringe danskernes madspild.

Læs anbefalingerne her

Relateret indhold