13.02.19 DI Fødevarer Nyheder

Fødevareeksporten faldt i 2018

2018 var et tungt år for føde- og drikkevareeksporten, der havde en nedgang på cirka tre procent i forhold til året før.

Globale handelstvister, Trumps twitterier, Brexit og ugunstig valutakursudvikling var mere end føde- og drikkevareeksporten kunne holde til i 2018.

Værdien af den samlede føde- og drikkevareeksport faldt fra godt og vel 120 milliarder kroner i 2017 til cirka 117 milliarder kroner i 2018 – en nedgang på cirka tre procent. Det er særligt en nedgang i eksporten af føde- og drikkevarer til EU, der har trukket tilbagegangen. Denne faldt med 2,5 milliarder kroner fra 2017 til 2018.    

Den samlede danske vareeksport gik frem med 0,8 procent i 2018 i forhold til året før, så også samlet set har det ikke været det bedste år for eksporten herhjemme. Eksporten er traditionelt den store vækstmotor i dansk økonomi, men bidraget herfra i 2018 har altså været beskedent. Meget tyder på, at den globale højkonjunktur har toppet i denne omgang, men der vil dog stadig være en moderat global vækst i verdensøkonomien også i 2019. Der er dog næppe tvivl om, at de danske fødevarevirksomheder i 2019 må kæmpe endnu hårdere for at få hevet eksportordrerne hjem.      

Relateret