14.03.19 DI Fødevarer Nyheder

Vækst i forskning og udvikling på fødevareområdet

En ny analyse fra Danmarks Statistik viser, at udgifterne fra både den private og offentlige sektor til forskning og udvikling på fødevareområdet er steget med 41 procent fra 2013 til 2017.

Udgifterne til forskning og udvikling inden for fødevareområdet er steget mere end udgifterne til forskning og udvikling samlet set, viser analysen. Som det fremgår af ovenstående figur lagde den private og offentlige sektor 1,87 milliarder kroner i 2013, mens det i 2017 løb op i 2,7 milliarder kroner.

Analysen viser endvidere, at 3,6 procent af den samlede private forskning foregår i fødevareerhvervene. Til sammenligning står fødevareerhvervet for 11,4 procent af den samlede værditilvækst ifølge analysen. I analysen defineres fødevareerhvervet efter den såkaldte ressourceområdeafgrænsning, så man får et jord-til-bord-perspektiv på tallene. Det betyder til gengæld også, at man kun i begrænset omfang fanger den forskning og udvikling, der foregår i fødevareingrediensbranchen.  

Du kan læse hele analysen her.

Relateret indhold