09.04.19 DI Fødevarer Nyheder

FødevareNetværksmøde om bæredygtig emballage

Tirsdag holdt DI Fødevarer netværksmøde i Kolding, hvor der var et flot fremmøde med mere end 60 deltagere fra vores medlemsvirksomheder. På programmet havde vi kort nyt om lovgivning, næringsstofdatabase samt tema og oplæg om fødevareemballage. Et tema, som dannede grobund for mange spørgsmål og kommentarer.

Tirsdag den 9. april 2019 holdt DI Fødevarer netværksmøde i Kolding, hvor mere end 60 deltagere fra vores medlemsvirksomheder lyttede interesseret til oplæg og deltog aktivt efterfølgende med spørgsmål og kommentarer. Inden dagens hovedtema var der blandt andet oplæg ved Flemming Bager og Tue Christensen fra DTU’s Fødevareinstitut om brug af deres næringsstofdatabase, Frida.

Dagens hovedtema var fødevareemballage, herunder plasthandlingsplaner, producentansvar og fremtidens emballager. Oplæggene var præget af et stort engagement fra både oplægsholderes samt medlemmernes side og dannede derved grobund for adskillige efterfølgende spørgsmål og kommentarer.

I forbindelse med oplæggene om fødevareemballage var der stort fokus på bæredygtighed. Her holdt Christina Busk, miljøchefen for Plastindustrien i Danmark, et oplæg omkring plasthandlingsplaner. Derefter orienterede Julius Meilstrup fra DI’s miljøafdeling om kommende EU-lovgivning om producentansvar og engangsplast. Afslutningsvis gjorde Søren Rahbek Østergaard, sektionsleder ved Teknologisk Institut, os klogere på, hvilken emballage fødevareindustrien bør anvende fremover, herunder hvilke materialetyper der kan understøtte en stadig mere bæredygtig fødevarebranche - og ikke mindst, hvor stor betydning emballage har for minimering af madspild.

Du kan læse mere om FødevareNetværket her. 

Relateret indhold