02.05.19 DI Fødevarer Nyheder

825.000 eksportafhængige job i Danmark

Baseret på tal fra Danmarks Statistik har DI beregnet, at 825.000 arbejdspladser i 2018 er knyttet til eksport.

Af disse afhænger 550.000 af salget til det indre marked, mens 65.000 er relateret til eksporten til Storbritannien.

Eksportrelaterede jobs kommer fra virksomheder, der, ud over investeringer, enten har direkte eksport til udlandet eller er underleverandører til eksporterende virksomheder. Det sidste er især gældende for landbruget, der leverer produkter til fødevarebranchen, som forarbejder og eksporterer disse. Samlet set vurderes det, at 73,6 procent af beskæftigelsen i industrien, herunder fødevarevirksomhederne, skyldes eksport.

Du kan læse hele analysen her.

Relateret indhold