02.05.19 DI Fødevarer Nyheder

Regeringsudspil om affald skal sikre genanvendelse

Regeringen vil med en ny reform af den danske affaldssektor sikre, at Danmark fremover forebygger og genanvender en større andel af affaldet og lader mindre affald gå op i røg. Her i DI opfordrer vi til en hurtig politisk aftale, så rammerne er klare for de danske virksomheder.

Danmark skal i fremtiden være et foregangsland for grønne affaldsløsninger. Dette vil regeringen med en ny reform af den danske affaldssektor sikre. Derved skal Danmark fremover i højere grad fokusere på både forebyggelse og genanvendelse af affald, og affaldet skal indgå i cirkulære kredsløb fremfor at blive brændt af på et forbrændingsanlæg. Regeringen vil desuden blandt andet give virksomheder mulighed for selv at vælge, hvor deres affald skal forbrændes.

Her i DI mener vi, at det er på høje tid, at vi i Danmark gentænker den måde, vi indsamler, behandler og udnytter affald. Den kedelige kendsgerning er, at Danmark er sakket bagud på genanvendelsen i forhold til de EU-lande, vi normalt sammenligner os med. Vi ligger kun en anelse over EU-gennemsnittet i forhold til genanvendelse og er samtidig et af de lande, der lader den største andel af affaldet gå op i røg. Dette skyldes i høj grad en utidssvarende organisering af affaldssektoren, der forhindrer genanvendelse af affald.

Regeringens udspil er et skridt i den rigtige retning til en affaldssektor, som har fokus på genanvendelse og derved at trække værdierne ud af affaldet. Affald bør betragtes som en ressource, som kan bruges igen og indgå i nye produkter. Det er dog en hindring, at kommunerne har monopol på indsamling og behandling af husholdningsaffaldet. Det spænder ben for innovation blandt de danske private virksomheder, som ellers kan effektivisere genanvendelsen af affald. Derfor skal rollefordelingen fremover ændres og være klar, og den kommende regering bør hurtigst muligt forsøge at lande en bred politisk aftale, som kan sikre nye, stabile rammer for affaldssektoren.

Du kan læse mere om DI’s holdning til regeringens udspil her.

Relateret indhold