12.06.19 DI Fødevarer Nyheder

Danskerne mere interesserede i fødevaresikkerhed end EU-gennemsnittet

Danskere har større interesse i fødevaresikkerhed end den gennemsnitlige europæer. Ikke nok med den store interesse, så er danskerne også blandt EU's mest vidende om fødevaresikkerhed. Det viser en forbrugerundersøgelse, udarbejdet af den Europæiske Fødvaresikkerhedsautoritet, EFSA, i forbindelse med den første internationale fødevaresikkerhedsdag.

FN har udråbt den 7. juni til at være International Fødevaresikkerhedsdag. Dagen har til fomål at sætte fokus på fordelene ved at kunne spise sikker mad. I anledning heraf offentliggjorde EFSA i sidste uge resultaterne af en Eurobarometer-undersøgelse, der afdækker europæernes viden om, og holdninger til, mad og fødevaresikkerhed.

Undersøgelsen viser, at danskerne er blandt de EU-borgere, der har størst interesse i fødevaresikkerhed og mest viden om forskellige fødevarerelaterede risici. Blandt de områder, som danskerne har hørt om, bekymrer danskerne sig mest om rester af antibiotika, hormoner eller steroider i kød efterfulgt af pesticidrester i fødevarer. Det, der bekymrer danskerne mindst, er genmodificerede ingredienser i mad og drikkevarer samt sygdomme fundet i dyr.

Danskere har derudover størst tiltro til den information om fødevaresikkerhed, de får fra videnskabsfolk, forbrugerorganisationer og myndigheder. Til gengæld er tiltroen mindst til information, der kommer fra kendte personer, bloggere og influencere. Information om forskellige fødevarerelaterede risici har endda fået 45 procent af danskerne til konsekvent at ændre adfærd, eksempelvis angående selve kosten, madlavningsprincipper eller opbevaring.

Se de landespecifikke resultater her eller find hele undersøgelsen her.

Relateret indhold