04.07.19 DI Fødevarer Nyheder

Frihandelsaftale kan betyde mere fødevareeksport

Frihandelsaftalen mellem EU og Mercosur-landene har været under forhandling de seneste 20 år, og parterne er netop nået til enighed.

Mercosur-landene består af Brasilien, Argentina, Paraguay og Uruguay. Ifølge EU forventes 90 pct. af toldsatserne på en række områder, herunder landbrugssektoren, at blive fjernet. I den forbindelse, er det relevant at se på samhandlen mellem de fire sydamerikanske lande og danske fødevarevirksomheder.

Samlet set eksporterer Danmark varer for omtrent 6,6 mia. kr. om året til Mercosur-landene. Af dette udgjorde føde- og drikkevarer knap 145 mio. kr. i 2018. Det er en relativt beskeden andel, når man tænker på, at føde- og drikkevareeksporten udgør ca. 20 pct. af den danske vareeksport på tværs af lande. Der bør derfor være et potentiale for at løfte denne eksport højere op, hvilket frihandelsaftalen kan være med til at sikre.  

Aftalen er blandt de største, EU har indgået, og omfatter i alt et marked på 780 mio. mennesker. Når den er fuldt implementeret, har Dansk Industri vurderet, at der kan forventes et samlet dansk eksportløft på op mod 30 pct.

Relateret indhold