08.08.19 DI Fødevarer Nyheder

Flere fødevarevirksomheder forventer fremgang i ordreindgangen

Stadig flere af de danske fødevarevirksomheder  forventer stigende ordreindgang i det kommende kvartal i forhold til samme tidspunkt sidste år. Det viser det nye konjunkturbarometer fra Danmarks Statistik.

En stigende andel af virksomhederne i den danske føde- og drikkevarebranche forventer stigende ordreindgang i det kommende kvartal i forhold til samme tidspunkt sidste år. Branchen skiller sig derved en anelse ud fra den generelle tendens, hvor en lavere andel af de danske industrivirksomheder forventer fremgang. Det viser det nye konjunkturbarometer fra Danmarks Statistik.

En lille tredjedel af virksomhederne inden for føde- og drikkevarebranchen forventer fremgang i ordreindgangen i løbet af tredje kvartal, mens det samme gælder for knap en fjerdedel af de danske industrivirksomheder generelt set. Set i lyset af blandt andet global lavvækst og et kaotisk Brexit-forløb, må det siges at være positivt, at disse forhold umiddelbart ikke har haft større negativ indvirkning på de danske drikke- og fødevarevirksomheders forventninger til det kommende kvartal.

At særligt fødevarevirksomhederne alligevel er forsigtige og træder varsomt, kan ses på forventningerne til beskæftigelsen i det tredje kvartal. Mens omtrent en fjerdedel af industrivirksomhederne generelt set forventer fremgang i produktion og beskæftigelsen, gælder dette kun henholdsvis 9 procent og 6 procent af fødevarevirksomhederne. Den danske føde- og drikkevarebranche er en eksporttung branche, hvor usikkerhed om vækst på de udenlandske markeder kan forårsage, at virksomhederne holder igen med at ansætte nye medarbejdere.

Ane Cathrine Holst Merrild
Skrevet af:

Ane Cathrine Holst Merrild

Relateret indhold