29.08.19 DI Fødevarer Nyheder

Nyt udspil fra Food Nation om bæredygtighed

Food Nation har netop i dag lanceret et nyt White Paper, som handler om, hvordan den danske fødevareklynge globalt set kan bidrage til, at vores fødevarer kommer sikkert og bæredygtigt fra jord til bord, og samtidig har en høj kvalitet.

Befolkningsvækst og klimaændringer har skubbet fødevarekvalitet og -sikkerhed højere op på den globale dagsorden i de seneste årtier, og den globale fødevareforsyning står over for store udfordringer. Når befolkningen fortsætter med at vokse, rejser det et vigtigt spørgsmål: Hvordan vil vi sikre en pålidelig produktion af sikker mad af høj kvalitet til forbrugere over hele verden i fremtiden?

Den nye publikation  præsenterer Danmarks kompetencer inden for bæredygtighed og fremviser eksempler på forskellige metoder og løsninger inden for bæredygtig fødevareproduktion. Der sættes fokus på den danske fødevareklynges arbejde med teknologi, forskning og innovation, som er en vigtig aktør i arbejdet med at løse de globale udfordringer inden for bæredygtighed.

Senest har Food Nation yderligere taget initiativ til et nyt White Paper, der skal fokusere på, hvordan den danske fødevareklynge kan bidrage til sundhedsfremmende kost. DI Fødevarer indgår i redaktionsgruppen med øvrige deltagere fra henholdsvis Fuldkornspartnerskabet, Landbrug & Fødevarer, Arla Foods, Chr. Hansen, Novozymes, KU og Fødevarestyrelsen. Projektet er sat i, og der arbejdes frem mod november på at finde gode temaer og cases inden for sundhed.

Relateret indhold