Billede: GettyImages

22.08.19 DI Fødevarer Nyheder

Hvad kommer et dansk forbud mod chlorpyrifos til at betyde?

Den danske fødevareminister, Mogens Jensen, vil forbyde chlorpyrifos, hvis EU ikke kommer med et forbud. Et dansk forbud vil have store erhvervsøkonomiske konsekvenser.

Den 5. august 2019 meddelte den danske fødevareminister, Mogens Jensen, at han hurtigst muligt vil forbyde import af produkter med indhold af rester af de to pesticider, chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl, indtil EU forbyder brugen af pesticiderne. Dette sker i kølvandet på, at Det Europæiske Fødevaresikkerhedsagentur (EFSA) har vurderet, at stofferne er så giftige, at de fremover bør forbydes i EU. Det er ikke tilladt at bruge stofferne som pesticider i Danmark, men det accepteres under en vis grænseværdi i blandt andet importeret frugt og grønt. Der har hovedsagligt været fokus på frisk frugt og grønt, som indeholder rester af stofferne, og udvalgte detailkæder har oplyst, at de vil indføre nultolerance over for stofferne i netop frisk frugt og grønt.

I DI Fødevarer mener vi naturligvis, at brugen af giftige stoffer skal forbydes - af EU. Et er at forbyde import af frisk frugt og grønt, der er sprøjtet med stofferne - men et andet er et forbud, der også gælder for forarbejdede fødevarer. Et sådan forbud vil ramme en lang række af producenter, som alle skal stille nye krav til deres leverandører. Indførelsen af et dansk forbud vil have store økonomiske konsekvenser for en lang række fødevareproducenter og importører, fordi forsyningen til det danske marked vil blive påvirket. Vejen fra de udenlandske landmænd, der producerer råvarerne, til de produkter, man kan finde på de danske butikshylder, kan blive meget lang og svær at tilpasse sig, hvis reglerne alene ændres i Danmark. Dette vil skabe ulige konkurrenceforhold for de danske producenter sammenlignet med producenter fra andre EU-lande. Derfor mener vi, at første skridt må være et EU-forbud mod anvendelsen af stofferne.

Relateret indhold