Foto: GettyImages

01.08.19 DI Fødevarer Nyheder

Lovende udvikling for føde- og drikkevareeksporten

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at fødevareeksporten  er tilbage på rette kurs efter et mindre fald i foråret.

Stigningen fra april til maj svarer således til over en halv milliarder kroner. På trods af de omgivende globale usikkerheder ses desuden en overordnet vækst på 3,7 procent, når de første fem måneder af året sammenlignes med samme periode i 2018.

EU udgør omtrent to tredjedele af den samlede fødevareeksport, og salget til det indre marked har været svagt stigende. Den faldende vækst og svage efterspørgsel fra nærmarkederne kan særligt mærkes på vores største handelspartner, Tyskland, hvor salget er faldet med næsten 4 procent siden samme periode sidste år. På trods af et nært forestående Brexit, er fødevareeksporten til Storbritannien derimod steget med omkring 5,5 procent.

Særdeles positivt ser det ud for handlen med landene uden for EU, der er steget med knap 1,4 milliarder kroner sammenlignet med første del af 2018. Dette påvirkes særligt af en stigende eksport til Kina med en vækst på hele 34 procent. Omtrent halvdelen af dette salg udgøres af kødvarer, hvor Kinas problemer med svinepest har øget efterspørgslen på udenlandske produkter. Til gengæld har toldkrigen med Trump medvirket, at føde- og drikkevaresalget til USA er faldet med knap 8 procent i samme periode.

I et fremtidigt perspektiv er de netop indgåede handelsaftaler med blandt andet Vietnam og Mercosur-landene gode tegn for fødevarebranchen. Eksporten af føde- og drikkevarer hertil i 2018 var på henholdsvis knap 370 millioner og 145 millioner. Med de nye aftaler er der således potentiale til at løfte dette yderligere.

Relateret indhold