29.08.19 DI Fødevarer Nyheder

Lysere udsigter i fødevarebranchen

På trods af lidt dystre forudsigelser fra mange aktører om den internationale økonomiske udvikling, så ser fødevarebranchen lysere på den nære fremtid. Det fremgår af besvarelserne fra fødevarevirksomhederne i DI’s seneste virksomhedspanel.

Virksomhedernes forventninger til udviklingen i tredje kvartal er noget mere positiv i forhold til det foregående kvartal. Forventningerne til såvel udvikling i indtjening, omsætning og beskæftigelse vurderes positivt. Det har ikke været hverdagskost i fødevarevirkomhedernes besvarelser gennem de seneste kvartaler.

I sidste kvartal forventede 32 pct. af de adspurgte virksomheder positiv vækst i omsætningen. Dette tal er i indeværende kvartal steget til 44 pct. Tilsvarende forventer næsten halvdelen af virksomhederne positiv vækst i indtjeningen mod 42 pct. i sidste kvartal. Dette smitter også af på de moderat positive forventninger til udviklingen i beskæftigelse.

Umiddelbart synes fødevarebranchens forventninger ikke, på samme måde som i sidste kvartal, at være påvirket af de internationale handelstvister, udsigten til et hard brexit og en ugunstig valutakursudvikling.

Relateret indhold