01.08.19 DI Fødevarer Nyheder

Rapport sætter fokus på det fremtidige fødevareforbrug

OECD og FAO har i samarbejde udgivet rapporten "OECD-FAO Agricultural Outlook 2019-2028", der sætter fokus på det næste årtis udvikling af markedet for landbrugsvarer, herunder hvilke tendenser, der forventes at gøre sig gældende indenfor fødevareforbrug både på regionalt og globalt plan.

I rapporten fra OECD og FAO understreges det, at en stadigt voksende befolkning på globalt plan vil fortsætte med at forbruge større mængder af landbrugsprodukter både som fødevarer, foder og til industrielle anliggender.

Regionalt forventes det, at efterspørgslen efter fødevarer vil være drevet af forskellige faktorer. I Afrika syd for Sahara vil efterspørgslen drives af befolkningstilvækst. I vækstøkonomier vil efterspørgslen være indkomstdrevet, da forbrugerne ønsker højere kvalitet og flere forarbejdede fødevarer. I avancerede økonomier vil efterspørgslen i højere grad være drevet af ændrede forbrugsmønstre som resultat af et større fokus på sundhed samt miljø- og bæredygtighedshensyn.

Eksempelvis forventes det, at indkomststigninger i Kina vil føre til større forbrug af svinekød og fjerkræ. I Sydasien vil indkomststigninger til gengæld resultere i et større forbrug af mælkeprodukter (særligt i Indien og Pakistan), sukker og vegetabilske olier. I højindkomstlande forventes det, at et øget fokus på sundhed og miljø vil resultere i, at kødforbruget vil bevæge sig fra oksekød mod fjerkræ og mere magert kød. Det ser vi allerede tendenser til i dag, herunder i Danmark.

Læs mere om rapporten her.

Relateret