19.09.19 DI Fødevarer Nyheder

Bioøkonomi er bæredygtige forretningsmuligheder

I en ny rapport fra DTU bliver det afdækket, hvordan man kan bruge teknologi til at indfri bioøkonomiens potentiale og styrke den danske konkurrenceevne.

Danmark har chancen for at blive det første land med en reel cirkulær bioøkonomi, hvor alle bioressourcer anvendes og genanvendes bæredygtigt og effektivt på tværs af sektorer. Det er en af konklusionerne i rapporten "Bioøkonomiens maskinrum" lavet af DTU sammen med virksomheder, brancheorganisationer, herunder DI Fødevarer, og myndigheder.

I rapporten bliver det understreget, at udviklingen af en dynamisk og bæredygtig bioøkonomi er essentiel for at anvende verdens begrænsede ressourcer, og vigtig for at brødføde den voksende befolkning, imødegå de stigende klimaudfordringer og opretholde vores levestandard. For at udnytte potentialet i bioøkonomien til fulde kræver det blandt andet et opgør med silotænkning, investeringer i ny teknologi, forskning og infrastruktur samt en ændring af vores tilgang til de knappe biologiske ressourcer.

Danmark er allerede et foregangsland inden for eksempelvis fermentering, ingredienser og anvendelse af restmaterialer, og der findes eksempler på flere nye virksomheder, der forarbejder hver enkelt råvare til en lang række af forskellige produkter, også kaldet kaskadeanvendelse. Det er blandt andet blevet muligt ved at udvikle og kombinere nye teknologier inden for blandt andet enzymer og bioteknologi.

Rapporten kan indgå i den nye regerings videre arbejde med bioøkonomi herhjemme.  

Relateret indhold