25.11.21 DI Fødevarer Nyheder

Dansk fødevareeksport på vej op med fuld fart

Den danske vareeksport er stigende. Fødevareeksporten fører an med en stigning på hele 9 pct. i september måned. Dermed overgår fødevarebranchen den generelle stigning på 4,6 pct. i eksporten af varer og tjenesteydelser.

Danmarks eksport af varer og tjenester har aldrig været større. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Med en generel stigning på 4,6 procent i september er der kommet gang i eksporten af varer og tjenester igen. Ser man isoleret på eksporten af føde- og drikkevarer er udviklingen endda endnu bedre. Her steg den samlede fødevareeksport nemlig fra 10,3 mia. kr. i august til 11,2 mia. kr., hvilket svarer til en stigning på 9 pct. Dermed ligger væksten i fødevaresektorens eksport markant højere end vareeksporten generelt.

 

Udviklingen er i særligt høj grad drevet af en vækst i eksporten af fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf. Denne produktgruppe har oplevet en vækst i eksporten på 386 mio. kr. i september, hvilket svarer til en procentvis stigning på 19 pct. Dertil kommer, at eksporten af korn og kornvarer steg med 126 mio. kr., og foderstoffer med 107 mio. kr. Samlet set er denne udvikling med til at bringe niveauet for dansk fødevareeksport over niveauet på samme tid sidste år.

Dansk fødevareeksport forventes at overgå sidste års resultat

Udbruddet af COVID-19 udgjorde en særlig udfordring for dansk fødevareeksport i 2020. Dansk fødevareeksport udviste imidlertid en vis robusthed, og var dermed med til at holde hånden under den samlede vareeksport. Heldigvis tegner 2021 imidlertid til at lande på et højere niveau end sidste år. Til og med september i år ligger føde- og drikkevareeksporten nemlig små 2 mia. kr. over niveauet for sidste år. Der er altså meget der tyder på, at 2021 ender med at blive et bedre år for dansk fødevareeksport, hvis det nuværende momentum kan holdes.

Victor Stampe Damgaard Christensen
Skrevet af:

Victor Stampe Damgaard Christensen

Relateret indhold