Erik Wiberg-Lyng, President for Ingredients Platform i den globale biotekvirksomhed International Flavors & Fragrances (IFF), er ny formand for DI Fødevarer.

Foto: PR/DI
10.02.21 DI Fødevarer Nyheder

Erik Wiberg-Lyng: Danske fødevareproducenter står i en unik position

Erik Wiberg-Lyng, President for Ingredients Platform i den globale biotekvirksomhed International Flavors & Fragrances (IFF), er ny formand for DI Fødevarer.

Fremover bliver det Erik Wiberg-Lyng, der sidder for bordenden, når bestyrelsen i DI Fødevarer mødes. Den uddannede jurist og nuværende President for Ingredients Platform hos International Flavors & Fragrances blev ved bestyrelsesmødet torsdag den 4. februar valgt som ny formand og afløser Allan Christiansen, som forlader posten i forbindelse med et stillingsskifte.

En verden med behov for bæredygtighed
Erik Wiberg-Lyng fortæller, at han ser frem til at komme i gang med arbejdet som bestyrelsesformand.

”DI Fødevarer repræsenterer et erhverv, der udover at forsyne den danske befolkning, leverer 125 mia. kroner af Danmarks eksport. Det er 17 pct. af landets vareeksport, og branchen bidrager i stor stil med de bæredygtige og innovative løsninger, verden har brug for.

Det kræver en aktiv indsats, hvis Danmark skal forblive et foregangsland på fødevareområdet og bidrage til på fornuftig vis at føde verdens hastigt voksende befolkning . Forståelse af branchens betydning er en forudsætning for, at der bliver lyttet, når branchen er i dialog  med lovgivere og andre stakeholders, og derfor skal vi fortsat have et stærkt fokus på at udbrede kendskabet til branchen og den værdi, vi skaber for samfundet.”

Danske virksomheder har et forspring
For Erik Wiberg-Lyng står den danske fødevare- og ingrediensbranche i en unik position på verdensmarkedet med know-how og muligheden for at gøre en forskel i forhold til fødevaresikkerhed og pres på klodens ressourcer. Erik Wiberg-Lyng ser blandt andet en mulighed i, at fødevarevirksomhederne i Danmark generelt har været tidligt ude i forhold til den grønne omstilling. Og selv om mange ikke nødvendigvis oprindeligt var drevet af et økonomisk perspektiv, står danske fødevareproducenter nu i en situation, hvor gode intentioner og investeringer på det rigtige tidspunkt har udviklet sig til en lønsom forretning. Den fordel skal naturligvis holdes ved lige, og det forudsætter samspil med politiske initiativer.

Erik Wiberg-Lyng understreger, at DI Fødevarer repræsenterer et bredt udsnit af fødevarebranchen.

”Væksten i fødevarebranchen er genereret af både store og små virksomheder, som bidrager forskellige steder i værdikæden fra primær forarbejdning af råvarer over ingredienser til færdige fødevarer, der sælges direkte til forbrugerne. Forskellene på virksomhedernes størrelse og placering i værdikæden kan jo mærkes på de problematikker, vi arbejder med på møderne, hvor vi kommer bredt omkring i udfordringer, både lokalt og globalt, og det er en styrke for os som organisation, at vi repræsenterer branchen bredt”.

Med sig ind i rollen som bestyrelsesformand tager han desuden sin erfaring med bioteknologi fra både Danisco, DuPont og senest fra IFF. Herfra har han indgående kendskab til, hvordan også innovation og bioteknologi kan få de danske virksomheder til at stå stærkt i forhold til den stigende efterspørgsel på fødevarer.

”Både IFF og resten af ingrediensindustrien hjælper med at levere sunde og lettilgængelige fødevarer, som også er til at betale i udviklingslandene. Vi leverer teknologien og løsningerne til en række af de udfordringer, som branchen står overfor. Vores produkter er med til at reducere madspild, og vi bidrager med løsninger til reduktion af salt og fedt i fødevarer og til, at  de produkter, forbrugerne køber, smager godt. Vi er også langt fremme i udviklingen af plantebaserede fødevarer, hvor vores produkter indgår i næsten alle dele af det slutprodukt, forbrugeren køber”.

 

Blå bog
Erik Wiberg-Lyng
President for Ingredients Platform hos International Flavors and Fragrance
Bestyrelsesformand i DI Fødevarer (medlem siden 2014)

Tidligere:
DuPont Nutrition & Biosciences (2011-2021)
- Vice President, Functional Solutions
- Vice President, Functional Ingredients
- Vice President, Fibres, Extract & Sweeteners
- Vice President, Global Strategy and Business Development
- Vice President, Corporate Delveopment

Danisco (2004-2011)
- Vice President, Corporate Development
- Legal Director

Uddannelse: 
Cand.jur fra Københavns Universitet 1990-1996

Skrevet af:

Sven Pedersen Victor Stampe Damgaard Christensen

Relateret indhold