11.02.21 DI Fødevarer Nyheder

Fødevarevirksomhederne overhaler erhvervslivet på investeringsambitioner i 2021

I en ny analyse fra DI Fødevarer trækker fødevarevirksomhederne fra det generelle erhvervsliv og har investeringsambitioner i 2021. Branchedirektør Leif Nielsen mener, at virksomhederne ser muligheden for at komme styrket ud af COVID-19.

Da COVID-19 ramte det danske samfund blev erhvervslivets syn på fremtiden mere usikkert og dyster. Nu er vi som samfund midt i den anden bølge af epidemien herhjemme, og det har også konsekvenser for virksomhedernes investeringslyst og -muligheder i 2021

Sammenligner man fødevarevirksomhedernes forventninger til investeringer i 2021 med erhvervslivet generelt i rundspørgen i DI’s seneste virksomhedspanel, så er det værd at bemærke, at  fødevarevirksomhederne har mere optimistiske forventninger til investeringslysten end industrien som helhed i 2021.  

I rundspørgen svarer en tredjedel af de adspurgte fødevarevirksomheder, at de forventer at skrue op for investeringerne i 2021 sammenlignet med 2020. Under en fjerdedel af virksomhederne i det samlede panel forventer at investere mere i 2021.  


Kilde: DI’s virksomhedspanel, dec. 2020. 1136 besvarelser, heraf 31 fødevarevirksomheder.

Branchedirektør Leif Nielsen, DI Fødevarer, siger: ”COVID 19-krisen har sendt fødevarevirksomhederne ud på rutsjebanetur i markedet med hurtige og pludselig ændringer i forbruget som følge af de mange verdensomspændende restriktion. Det har skabt meget usikkerhed og sat meget investeringslyst på pause.”

Krisen kan stadig mærkes

Selvom fødevarevirksomhederne er mere villige til at foretage investeringer i 2021 i lyset af krisen, så er det ikke overraskende, at fødevarebranchen har mindre appetit på at investere i år end ved indgangen til 2020.

imageix7n.png
Kilde: DI’s virksomhedspanel q1 2020, december 2019 (30 svar fra fødevarevirksomheder) og q1 2021 december 2020 (31 svar fra fødevarevirksomheder).

Ved indgangen til 2020 var virksomhederne noget mere optimistiske i forhold til at de forventede investeringer. Sidste år angav 50 pct. af fødevarevirksomhederne, at de ville investere mere end året før mod ca. en tredjedel i seneste rundspørge.  

Forklaringen er naturligvis, at COVID 19-pandemien har gjort investeringsklimaet mere usikkert generelt. Da man stillede samme spørgsmål ved indgangen til 2020, var COVID 19 ikke for alvor den udfordring, som den repræsenterer på nuværende tidspunkt.

Branchedirektør: ”Fødevarevirksomheder ser muligheden for at komme styrket ud på den anden side”

Faktisk peger 38 pct. af fødevarevirksomhederne netop på usikkerheder som eksempelvis COVID-19-situationen som den væsentligste årsag i forhold til at investere i 2021 i den seneste udgave af DI’s virksomhedspanel. Det er den klart mest markante barriere for at investere for fødevarevirksomhederne, som situationen er ved indgangen til 2021.       

”Men samlet set har fødevarevirksomhederne trods alt klaret sig bedre gennem krisen end gennemsnittet – dog med store forskelle virksomhederne imellem. Trods fortsat usikkerhed er det næsten en tredjedel af fødevarevirksomhederne, der er villige til at investere mere end i 2020, hvilket er markant mere end industrien som helhed. Det vidner om, at en del i fødevarebranchen ser gode muligheder i aktivt at bruge 2021 til at komme styrket ud på den anden side af krisen”, slutter Leif Nielsen, DI Fødevarer.

Victor Stampe Damgaard Christensen
Skrevet af:

Victor Stampe Damgaard Christensen