25.03.21 DI Fødevarer Nyheder

Danske fødevarevirksomheder er aktive på vækstmarkederne

De danske fødevarevirksomheder har gennem de senere år styrket deres internationale engagement og skabt mange arbejdspladser i datterselskaber globalt. Det er særligt på vækstmarkederne i Asien og Afrika, at danske fødevareproducenter styrker deres engagement.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at danske fødevarevirksomheder har godt og vel 108.000 ansatte i udenlandske datterselsskaber globalt. Tallet har ligget stabilt gennem de seneste fem år, efter at være steget umiddelbart efter finanskrisen.

Tallene er et udtryk for, at danske fødevarevirksomheder er stærkt engageret på de lokale markeder rundt omkring i verden. For mange fødevareproducenter er den lokale tilstedeværelse en afgørende forudsætning for den tilsvarende eksport fra Danmark til de udenlandske markeder. Eksport af varer er i dag lige så meget eksport af en løsning. Så salg af eksempelvis fødevareingredienser produceret i Danmark forudsætter ofte et lokalt innovationscenter, der kan implementere ingredienserne i den fødevareproduktion, der foregår ude hos kunden på eksportmarkedet. I disse tilfælde er den hjemlige og udenlandske beskæftigelse hinandens forudsætninger.

Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik og DI-beregninger

Kurs mod asiatiske markeder

Væksten og de købedygtige markeder udvikler sig med udgangspunkt i Asien. Det er derfor naturligt, at også danske fødevarevirksomheder søger hertil for at øge salget. Det giver sig dels udtryk i en stigende fokus på eksport rettet mod de asiatiske markeder, men også et stigende engagement direkte på disse markeder gennem datterselskaber. Det observerede skifte mod Asien hænger uden tvivl sammen med behovet for at være nærmere på de nye højvækstmarkeder, hvor væksten i købekraften hos forbrugerne tager store skridt frem i disse år.

Kilde: Særkørsel fra Dansk Statistik og DI-beregninger

”For mange danske fødevarevirksomheder er det afgørende at have datterselskaber på de fjerne vækstmarkeder, som kan være vanskelige at nå ud til med eksport af fødevarer, uden en lokal samproduktion”, siger branchedirektør Leif Nielsen, DI Fødevarer.

”Her er det afgørende at deltage aktivt for at drage størst mulig fordel af de gunstige afsætningsforhold. Indtjeningen fra disse datterselskaber og markeder har en væsentlig betydning for, at danske fødevarevirksomheder har råd til at investere i udvikling og omstilling af virksomhederne – ude som hjemme”, vurderer Leif Nielsen.

”Virksomhederne sælger i stigende grad løsninger, hvor vareeksporten blot er et element af det samlede salg. I mange tilfælde er lokal produktion og innovation en forudsætning for at kunne komme ind på de pågældende lokale markeder med de dansk producerede varer. På denne måde kan den lokale tilstedeværelse være medvirkende til at understøtte dansk producerede varer til eksport til den pågældende region”, slutter han.

Skrevet af:

Peter Bernt Jensen Jonas Serzan Winsløw Bas

Relateret indhold