”At udlandet investerer lidt mindre i den danske fødevareindustri end den danske fødevareindustri investerer i udlandet er et lille blink i advarselslampen om, at vi skal huske at sikre de bedst mulige rammevilkår for at drive fødevarevirksomhed herhjemme”, siger branchedirektør Leif Nielsen, DI Fødevarer.

Grafik: DI Fødevarer
11.03.21 DI Fødevarer Nyheder

Gode konkurrenceevner tiltrækker udenlandske investeringer til fødevaresektoren

Fra 2017 til 2018 knækkede kurven for investeringsgabet i fødevareindustrien, så der for første gang i en treårig periode var en større strøm af investeringer ind i den danske fødevareindustri fra udlandet end den anden vej.

Den gradvise udfasning af PSO-afgiften har været en vigtig forklaring herpå. Det har været med til at styrke rammevilkårene og forbedre fødevarevirksomhedernes konkurrenceevne, og det har også været en vigtig årsag til, at det har været muligt i stigende omfang at tiltrække investeringer til den danske fødevarebranche fra udlandet.

Fra 2018 til udgangen af 2019 er beholdningen af direkte investeringer imidlertid faldet lidt fra 21,6 mia. kr. til 21,2 mia. kr., samtidig med at den danske fødevarebranches beholdning af investeringer i udlandet er steget med cirka fire mia. kr. Det betyder, at investeringsgabet igen er vokset i 2019, og det er fortsat betydeligt.

”At udlandet investerer lidt mindre i den danske fødevareindustri, end den danske fødevareindustri investerer i udlandet, er et lille blink i advarselslampen om, at vi skal huske at sikre de bedst mulige rammevilkår for at drive fødevarevirksomhed herhjemme”, siger branchedirektør Leif Nielsen, DI Fødevarer.

Mulig CO2-afgift skaber grå skyer i horisonten

”Investorerne kigger også på de rammevilkår, som fødevarebranchen er underlagt herhjemme, når de skal vurdere, hvor og hvad der skal investeres i, og her trækker det ikke i den rigtige retning, at vi de sidste par år har oplevet et stigende fokus på at hæve afgifterne på forskellige områder”, siger Leif Nielsen.

Danmark er altså fortsat ikke så attraktiv som produktionsland, at vi er i stand til at få varig vækst i investeringerne ind i den danske fødevarebranche. Det bliver næppe lettere i de kommende år, hvor der indføres nye energiafgifter og – formentlig – en CO2-afgift, som kan blive en dyr omgang for fødevaresektoren.

I så fald kan der være grund til at forvente, at investeringsgabet i fødevarebranchen vokser yderligere, og det er ikke nødvendigvis positivt.

”Det er derfor vigtigt, at kommende genopretningsinitiativer har fokus rettet mod at få væksten tilbage i den private sektor, herunder i fødevarebranchen. Det er dét, der skal løfte os ud af de aktuelle økonomiske udfordringer, når vi har fået vaccineret befolkningen”, siger Leif Nielsen.

Skrevet af:

Peter Bernt Jensen Jonas Serzan Winsløw Bas

Peter Bernt Jensen

Peter Bernt Jensen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3421
  • Mobil +45 2128 6995
  • E-mail pebj@di.dk