22.04.21 DI Fødevarer Nyheder

Lov om urimelig handelspraksis vedtaget i Danmark

Torsdag vedtog Folketinget loven om urimelig handelspraksis i relationer mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden (UTP). Formålet er at dæmme op for urimelige handelspraksisser i fødevaresektoren, herunder betalingsfrister. Loven vil træde i kraft 1. juli i år.

Loven følger i det store og hele de ønsker, som vi i DI Fødevarer - sammen med vores alliancepartnere - har bragt til torvs i processen. Her har vi primært arbejdet for at få ens regler for alle virksomheder på markedet, uanset størrelse. Det er også afgørende, at der løbende bliver fulgt op på effekten af loven, så man kan se, om den fungerer efter hensigten.

Vi vil hurtigst muligt invitere til informationsmøder om, hvad loven kommer til at betyde i praksis.

Relateret indhold