Elo Bromer, CIO i Danish Crown, fortæller om fødevaregigantens arbejde med nye teknologier.

22.04.21 DI Fødevarer Nyheder

Ny teknologi i kikkerten? Danish Crowns CIO giver sine råd

Blockchain, AI og Internet-of-Things kan være værd at kigge på for mange virksomheder – men hvor starter man sit IT-arbejde? CIO Elo Bromer fortæller om Danish Crowns processer for ny teknologi og giver sine bedste råd til mindre virksomheder, der  selv vil i gang.

”Vi kan ikke køre mange sekunder uden IT”, konstaterer Elo Bromer.

Han sidder på toppen af Danish Crowns digitale udvikling og styrer slagets gang, når fødevaregiganten udvælger og implementerer ny teknologi. En vigtig rolle i en ellers traditionelt analog branche, hvor både pakning, vareflytning og administration nu foregår digitalt.

I baggrunden bobler flere projekter; blockchain, Internet-of-Things og vision-teknologi. Nye teknologier med stort kommercielt potentiale – men hvor starter man som virksomhed, når man vil implementere ny teknologi?

Elo Bromer opstiller tre faser for arbejdet med nye teknologier:

  1. Businesscase og pilotprojekt
  2. Implementering og tilpasning
  3. Evaluering og udrulning.

Vidensdeling og "fail fast"

At udføre en foranalyse er ifølge Elo Bromer afgørende for, at man overhovedet kan gøre sig nogen tanker om, hvad virksomheden teknologisk har brug for.

”I arbejdet med blockchain kunne vi i Kina konstatere, at det var et problem for forbrugerne at sikre sig, at produktet var autentisk dansk kød med høj fødevaresikkerhed”, forklarer han. Danish Crown så der muligheden for at bruge blockchain til at give sporbarhed på deres kød, og da problemstillingen var identificeret, gik arbejdet på at opbygge en businesscase, der blev til et pilotprojekt.

”Businesscasen skal sikre, at omkostningerne står mål med værdiskabelsen. Giver det nok værdi salgsmæssigt? Sådan en investering skal retfærdiggøres. Derfor opbygger vi en businesscase, der bliver evalueret på højere niveau”, fortæller Elo Bromer. Men han fremhæver de udfordringer, især mindre virksomheder kan have: ”De må fokusere deres ressourcer og spørge sig selv: hvad er det kritiske her? I nogle tilfælde kan det være bedre at få "hands on" og "fail fast" i stedet for en lang businesscase-proces”.

For både små og store virksomheder gælder det dog, at man skal sikre sig et godt informationsgrundlag og ikke være bange for at spørge andre til råds. Elo Bromer fremhæver, at Danish Crown tit samarbejder med andre virksomheder om ny teknologi.

”Ofte vil vi gerne alliere os med nogle, som har prøvet teknologien af før, så vi ikke selv skal starte fra bunden. Vi kan prøve at række ud til eksterne virksomheder og konsulenthuse for at høre, hvad de har af erfaringer med den her teknologi – om vi kan komme på virksomhedsbesøg og se det i praksis”, fortæller han.

I tilfældet med Kina og blockchain endte det med en QR-kode. ”Forbrugeren kan scanne koden og spore kødets rejse fra slagteri til køledisk. Ved kopivarer, vil der ikke være noget information at vise”, fortæller Elo Bromer om pilotprojektet.

Teknologien skal tilpasses din niché

Ser businesscasen lovende ud, eller har man brug for mere information, sætter man et pilotprojekt i verden. Ifølge Elo Bromer er det her, at teknologien for alvor møder virksomhedens virkelighed.

”For eksempel med vision-teknologi, der måler grisenes længde. Det er vi begyndt med i testforsøg på få emner, og der fandt vi lynhurtigt en masse steder, hvor teknologien skal tilpasses vores produktion”.

Han fremhæver, at en 99 procent succesrate i et laboratorium ikke nødvendigvis betyder en 99 procent succesrate i et slagteri eller på andre fabrikker.

”Der er en masse praktiske ting. Er vinklen på kameraet rigtig? Er der lys nok? Hvem skal stå for at rengøre kameraet? Og hvad gør vi i de tilfælde, hvor kameraet ikke kan måle grisen korrekt?”

Igen anbefaler han her muligheden for at samarbejde med andre virksomheder om deres erfaringer i den grad, det er muligt.

En evaluering med inputs fra alle niveauer

Når pilotprojektet har kørt, skal der tages en beslutning, om der skal ske en fuld udrulning. Det kan være ressourcekrævende både for startups med begrænset kapital, men også for større virksomheder som Danish Crown med et stort produktionsapparat. Derfor skal resultaterne sammenholdes med businesscasens projektioner.

”Fik du den gevinst, du egentlig havde fået sat op? Eller er det kun ham, der har lavet casen, som synes, at det stadig er en god idé?”, spørger Elo Bromer.

Samtidig opfordrer han til, at man også evaluerer ude i brugerleddet i produktionen.

”De fleste af vores projekter er rettet mod produktionen, så vi har altid de lokale medarbejdere med. Det kan godt være, at der sidder en oppe i toppen, men han godkender ofte bare projektet. Udviklingen skal altid ske med lokal forankring, så vi udvikler noget, der rent faktisk kan bruges”.

Elos bedste råd til virksomheder:

”Lad være med at opfinde den dybe tallerken. Lån erfaringer fra kolleger og virksomheder eller andre steder, du kender – og brug den viden. På den måde får du erfaring, før du selv er begyndt.”

Victor Stampe Damgaard Christensen
Skrevet af:

Victor Stampe Damgaard Christensen

Relateret indhold