Kilde: Danmarks Statistik samt DI-beregninger.

20.05.21 DI Fødevarer Nyheder

Fødevareeksporten får god start på 2021

Fødevareeksporten er steget de første tre måneder af 2021. Særligt viser tallene for marts en stærk opadgående trend – med en stigning på cirka 25 procent sammenlignet med februar. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Der er ingen tvivl om, at vareeksporten på tværs af brancher har lidt et knæk som følge af corona-pandemien og de dertilhørende restriktioner. Og fødevareeksporten har ikke været en undtagelse. Nedgangen var særlig stor fra september 2020 og frem mod december 2020, hvor fødevareeksporten faldt med omkring 15 procent i perioden.

imagejvf3f.png

Kilde: Danmarks Statistik samt DI-beregninger

Årsskiftet markerer en ny begyndelse
Men meget tyder på, at fødevarevirksomhederne har fået eksporthjulene til at dreje ekstra hurtigt siden årsskiftet. I årets første tre måneder er fødevareeksporten steget med cirka 27 procent, svarende til en stigning på knap 2,5 milliarder kroner. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Stigningen er særlig markant i marts, hvor der alene er sket en stigning på cirka 25 procent sammenlignet med måneden før. Dermed følger fødevareeksporten den generelle vareeksport, der også er steget pænt - med cirka 22 procent siden årsskiftet.

Stigningen i eksporten er bredt funderet på produktkategorier, men det er de store eksportgrupper som kød, mejeriprodukter og fisk, der trækker eksporten op i marts måned sammenlignet med årets to første måneder. Det hænger blandt andet sammen med, at de globale råvarepriser på fødevareområdet ligger på et historisk højt niveau, når man ser på FAO’s fødevareprisindeks, som ligger 30 procent højere end samme tidspunkt sidste år. Det er med til at skubbe til de priser, og dermed den værdi, danske fødevareeksportører kan få for varerne på de globale eksportmarkeder.    

Den danske føde- og drikkevareeksport nyder også godt af den tiltagende optimisme og globale økonomiske vækst, som følger af håndteringen af COVID-19-pandemien og udrulningen af vacciner rundt omkring i verden. Siden godkendelsen af den første vaccine i slutningen af 2020, har store dele af de vigtige eksportmarkeder nu fået enten delvist eller helt færdigvaccineret store dele af deres befolkninger. Det er med til at skubbe hjulene i gang på eksportmarkederne globalt set, og IMF (Den Internationale Valutafond) forventer da også en solid økonomisk vækst i verdensøkonomien på seks pct. i 2021. Der er især udsigt til høj vækst i Asien og USA, og dermed gode eksportmuligheder, herunder for føde- og drikkevarevirksomhederne til disse markeder.

Jonas Serzan Winsløw Bas
Peter Bernt Jensen
Skrevet af:

Jonas Serzan Winsløw Bas Peter Bernt Jensen

Relateret indhold